اطلاع رسانی طرح ها و برنامه های امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

مسابقه كتاب‌خواني «كتاب اينفوتراپي»

پرسشنامه سفیران یادگیری(نظرسنجي امور آموزش و تجهيز نيروي انساني)

آزمون مسابقه كتاب‌خوانی «اصول شهروندی»

فصلنامه مديريت دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان(شماره 3)

فراخوان درخواست همکاری اساتید و متخصصین

نظرسنجي ميزان رضايتمندي از عملکرد امور آموزش و تجهيز نيروي انساني

طرح استعدادیابی در راستای شناسایی استعدادها و قابلیت های فردی کارمندان