با سلام و درود

سفیران یادگیری حلقه رابط بین امور آموزش با محیط دانشی و مهارتی پیرامون محسوب می شوند. رضایت آنها از نوع همکاری با امور آموزش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، جریان ورود دانش و مهارت روزآمد و کاربردی را هموار می کند. ضمن تقدیر و تشکر از همراهی جنابعالی، خواهشمند است دیدگاه های ارزشمند خود را در زمینه همکاری با امور آموزش مجتمع از طریق پاسخ گویی به 6 سوال زیر اعلام فرمایید. داده‌های این پرسشنامه بدون نام دریافت و محرمانه تلقی خواهد شد و صرفا نتیجه تجمیعی همه پرسشنامه‌ها، اعلام خواهد گرفت.

توجه

لطفا نظرات خود را در مورد سوالات 1 تا 3 با انتخاب از لیست (به صورت درصد) اعلام فرمایید.