تکمیل اطلاعات افراد تحت تکفل
تا 3 شهریورماه تمدید شد.

از طریق ویدیوی زیر راهنمای کار با پورتال، قسمت ثبت اطلاعات تحت تکفل کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران را مشاهده کنید.

برای ورود به پورتال اطلاعات کارکنان کلیک کنید.

https://my.nicico.com