«فرم درخواست حضور در نخستین جشنواره نمایش رادیویی کرمان»


 دبیرخانه صرفاً میزبان دو اثر از هر کارگردان یا نویسنده برای هر دو بخش خواهد بود.
(جهت خواندن متن کامل فراخوان و راهنمای تکمیل فرم و ارسال اثر، اینجا کنید.)


تولید نمایش رادیویی - نمایشنامه‌نویسی