پرسشنامه رضایت ‎‌شغلی کارکنان مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
گام شماره 1
مشخصات فردی
گام شماره 2
سؤالات نظرسنجی
گام شماره 3
همکار محترم! ضمن عرض خسته نباشید و تشکر از حسن همکاری شما، هدف از تکمیل این بخش از فرم، تعیین اوزان و ضریب اهمیت نسبی مولفه‌های مرتبط با سوالات رضایت شغلی فوق‌الذکر است. خواهشمند است امتیاز تخصیصی به هریک از این مولفه‌ها را در طیف امتیازی 1 تا 10 تعیین کنید تا بدین طریق گام موثری در اولویت‌بندی و تعریف برنامه‌های بهبود برداشته باشیم. (امتیاز 1 معادل با کمترین اهمیت و امتیاز 10 معادل با بیشترین اهمیت)