گردانندگان اين سايت مي كوشند اخبار و اطلاعات داخلي و خارجي مربوط به مس را پوشش دهند.
خبرهاي درج شده در اين سايت لزوماً ديدگاههاي رسمي مجتمع مس سرچشمه نيست
و فقط خبرهايي كه منبع آن «روابط عمومي» قيد شده است جنبه رسمي دارد.

آرشیو

میزان تولید
شرکت ملی صنایع مس ایران
در سال 1397

معرفی

محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران

آرشیو
لجن آندي
لجن آندي
لجن آندي

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

بیلت
بیلت
بیلت

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

سرباره
سرباره
سرباره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

اکسیژن
اکسیژن
اکسیژن

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

ته پاتیل
ته پاتیل
ته پاتیل

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

کنسانتره
کنسانتره
کنسانتره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات1399/12/101399/12/031399/11/261399/11/191399/11/121399/11/051399/10/30
هر کیلو کاتد(ریال)0000000
کاتد ميانگين(ریال)0000000
هر کیلو مفتول(ریال)0000000
مفتول ميانگين(ریال)0000000
ميانگين وزن هر بشکه(کیلوگرم)0000000
ميانگين وزن هر پالت(کیلوگرم)0000000

اطلاع رسانی

مناقصه / مزایده / اطلاعیه

آرشیو