توليد کننده: كارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه

مشخصات شيميايي کنسانتره مس سرچشمه

Sarcheshmeh Cu Cons.

Cu

21-27

%

Fe

26-31

"

SiO2

4-6

"

Al2O3

3-2

"

S

37-29

"

H2O

4-9

"

Zn

0.41

"

As

0.2

"

Sb

0.03

"

Pb

0.23

"

MgO

0.11

"

Cl

180

ppm

Hg

5

"

Ni

120

"

F

30

"

Ag

50

"

Au

1.3

"

Bi

160

"

Se

140

"

Te

42

"

Fe3O4

0.8

"

 

 

توليد کننده: كارخانه تغليظ مجتمع مس سونگون

مشخصات شيميايي کنسانتره مس سونگون

Sungun Cu Cons.

Cu

23-30

%

Fe

26-30

"

SiO2

4-6

"

Al2O3

1-2

"

S

33-35

"

H2O

6-8

"

Zn

0.17

"

As

0.12

"

Sb

0.04

"

Pb

0.07

"

MgO

0.08

"

Cl

86

ppm

Hg

<1

"

Ni

98

"

F

12

"

Ag

65

"

Au

1.5

"

Bi

82

"

Se

120

"

Te

42

"

Fe3O4

0.4

"

 

 

 


توليد کننده: كارخانه تغليظ مجتمع مس ميدوك

مشخصات شيميايي کنسانتره مس ميدوك

Meyduk Cu Cons.

Cu

25-30

%

Fe

26-30

"

SiO2

4-6

"

Al2O3

2-3

"

S

32-35

"

H2O

6-8

"

Zn

0.01

"

As

0.03

"

Sb

0.01

"

Pb

0.01

"

MgO

0.04

"

Cl

100

ppm

Hg

<1

"

Ni

80

"

F

25

"

Ag

40

"

Au

1.4

"

Bi

96

"

Se

80

"

Te

34

"

Fe3O4

0.6

"

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته