سلسله نشست‌های انتقال تجارب با خبرگان مجتمع مس سرچشمه
برگزاری سلسله نشست‌های انتقال تجارب با خبرگان مجتمع مس سرچشمه و اشتراک طرح‌های تجارب کارکنان در آستانه بازنشستگی توسط امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی...
 دوشنبه ٧ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 شنبه ١٢ تير ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>