مهلت ثبت‌نام در اولین دوره مسابقات مهارت شاغلین، به پایان رسیده است.