برنامهٔ بیست‌و‌سوم «سرچشمه»( رئيس ارتباطات امور فاوا مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: مهندس سيد محمدمهدي حسيني رئيس ارتباطات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ بیست‌و‌دوم «سرچشمه»(مدير امور نظارت بر پيمانکاران مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: - مهندس عباس فخر آبادي مدير امور نظارت بر پيمانکاران مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ بیست‌و‌یکم «سرچشمه»(رئیس آزمایشگاه‌های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: - خانم دکتر زهرا فتحی رئیس آزمایشگاه‌های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ بیستم «سرچشمه» (مجری طرح یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی شرکت ملی صنایع مس ایران)
کارشناس برنامه: - خانم مهندس اعظم محمدی مجری طرح یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی شرکت ملی صنایع مس ایران
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ نوزدهم «سرچشمه»(رئیس تعمیرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: - مهندس حسین محققی رئیس تعمیرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ هجدهم «سرچشمه»(رئیس تعمیرات کارخانه اسید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: مهندس محمدصالح ذولعلی رئیس تعمیرات کارخانه اسید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ هفدهم «سرچشمه»(مدیر امور خدمات فنی و مهندسی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: مهندس سعید اسلامی‌خواه مدیر امور خدمات فنی و مهندسی مجتمع مس سرچشمه
 دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ شانزدهم «سرچشمه»(مجری فاز سوم توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: مهندس محمد علی آبخو مجری فاز سوم توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ پانزدهم «سرچشمه»(عملکرد و اقدامات امور آب و بازیافت مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: مهندس محمود علیپور مدیر امور آب و بازیافت مجتمع مس سرچشمه
 پنج شنبه ١٨ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ چهاردهم «سرچشمه»(عملکرد و اقدامات امور طراحی و بهره‌وری انرژی مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: مهندس حمیدرضا سادات‌خراسانی مدیر امور طراحی و بهره‌وری انرژی مجتمع مس سرچشمه
 پنج شنبه ١٨ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>