آگهي مناقصه شماره 4199100
موضوع: تهيه، تامين مصالح و انجام کليه تعميرات ابنيه صنعتي، راههاي ارتباطي, کليه واحدهاي اداري و مهمانسراها و واحد هاي جديد الاحداث در كارخانه خاتون آباد و 38 واحد مهمانسراهاي شهربابک
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199134
موضوع: انجام عمليات نقشه برداري از معادن مس سرچشمه، دره زار و درآلو و چهل كوره زاهدان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199135
موضوع: انجام خدمات مشاوره جهت پيشبرد اهداف معاونت مهندسي و مديريت انرژي در مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199129
موضوع: احداث تصفيه خانه های پساب کارخانجات اسيد سولفوريک منطقه کرمان به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تجديد آگهي مناقصه شماره 2199118
موضوع: تعميرات اساسي سازه‌هاي بحراني اولويت A مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199120
موضوع: عمليات اجراي ديوار ضلع شمالي سايت كارخانجات مس خاتون‌آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199132
موضوع: بهسازي و نوسازي چنج‌هاوس شماره يك امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٨ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199131
موضوع: احداث مجموعه آموزش تخصصي و محوطه‌سازي زمين تمرين پرسنل واحد آتش‌نشاني و امداد مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199130
موضوع: بازسازي و نوسازي ساختمان كارگاه ساخت مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199118
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين مورد نياز و ارائه خدمات در سايت مس ميدوك مجتمع مس شهربابك و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>