مناقصه شماره :21982727
موضوع: انجام عمليات مهندسي و طراحي، تهيه نقشه ، تأمين، اجرا و احداث تونل انتقال سرباره و محل نصب سنگ‌شكن به صورت EPC در مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌های واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199157
موضوع: احداث ديوار و کف‌سازی بتنی محل دپوی سيليس واحد ذوب و احداث ساختمان بتنی مجاور اتاق برق کارخانه آهک مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199158
موضوع: تامين ماشين‌آلات معدني بصورت 24 ساعته جهت تسطيح و رگلاژ و ريپر نمودن پدداکت‌هاي ريخته‌شده در محدوده هيپ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199155
موضوع: خريد، نصب، راه‌اندازي و پشتيباني (web application firewall) WAF
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركت‌های واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي تامين كننده
آگهي فراخوان عمومي شناسايي تامين كننده شركت ملي صنايع مس ايران
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي منابع تامين كننده ماسك تنفسي نمدي را در سراسر كشور شناسايي نمايد.
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199128
موضوع: احداث ساختمان اداري بازرسي فني سايت ميدوك مجتمع مس شهربابك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره93
مزايده 21 گروه از اقلام و تجهيزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع هاي مس سرچشمه، شهربابك و سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 21 گروه از اقلام و تجهيزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع‌هاي مس سرچشمه، شهربابك و سونگون را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي به‌فروش رساند:
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199127
موضوع: احداث ديوار و كانال بتني تيل كارخانه تغليظ ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199151
موضوع: طراحي، ساخت و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر كدام 720.000 ليتر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400.000 ليتر به همراه تاسيسات مربوطه به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٣ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199152
موضوع: اجراي ديوار بتني درجا در مجاورت جاده دسترسي به انبار درشت از مسير سنگ‌ شکن اوليه معدن مس سرچشمه (ضلع غربي نوار نقاله شماره دو)
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>