آگهي مناقصه 1199114
موضوع:شناسايي پيمانكار جهت عمليات باطله‌برداری و استخراج از معدن مس كرور
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد نسبت به شناسايي پيمانكاران متقاضي جهت عمليات باطله‌برداری و استخراج معدن مس كرور با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199133
موضوع: اجراي عمليات آسفالت جهت كنده‌كاری‌هاي مربوط به بررسي سيستم حفاظت كاتديك(خطوط آب، آتشنشاني و گاز)، سيستم روشنايي و ... كارخانه ذوبِ خاتون‌آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٠ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199160
موضوع: طراحی، تأمين، نصب و اجراي ايستگاه به منظور انجام عمليات تعويض جرثقيل دوبلِ جنوبي مربوط به سالن الکتروليز امور پالايشگاه و ريخته‌گري‌هایِ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٩ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199132
موضوع: تعويض لاينر آسياهاي تغليظ، تعمير سنگ‌شکن اوليه، تعمير فيلترپرس‌ها، پمپ‌ها و نوار نقاله کارخانه تغليظ ميدوکِ مجتمع مس شهربابک
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٩ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199130
موضوع: احداث ساختمان‌های اداری تعميرات برق، انتظامات موليبدن، تصفيه‌خانه، واحد 78 و تعميرات بالابرهایِ کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد
شركت ملی صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199131
موضوع: جابجايی پمپ سيکلون اوليه کارخانه تغليظ، سايت ميدوکِ مجتمع مس شهربابک
شركت ملی صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199159
موضوع: انجام عمليات اجرا و نصب كامل سيستم حرارت مركزی(موتورخانه‌ها) سطح مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه 1199114
موضوع: انتخاب پيمانكار واجد صلاحيت جهت عمليات باطله‌برداري و استخراج از معدن مس كرور واقع در استان کرمان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد صلاحيت جهت عمليات باطله‌برداري و استخراج از معدن مس كرور واقع در استان کرمان اقدام نمايد
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهی مناقصه 199113
آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي جذب سرمايه گذار جهت احداث و بهربرداري كارخانه فرآوري سنگ معدن مس كرور (Kerver)
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد مطابق با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به شناسايي و انتخاب سرمايه گذاران داخلي و خارجي واجد شرايط ، جهت تامين سرمايه و اجراي بصورت طرح و اجرا، با استفاده از روش تامين مالي B.O.O اقدام نمايد.
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199156
موضوع: حفاری، لوله‌گذاری و تجهيز حفاری‌های زه‌کشی و خشک‌اندازی جبهه‌کاری‌های معدن مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>