آگهي فراخوان عمومي
موضوع: شناسايي منابع تامين دو دستگاه پويشگر مغزه حفاري و تصويربرداري از جعبه مغزهاي حفاري
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد منابع واجد شرايط جهت تاميين دو دستگاه پويشگر مغزه حفاري و تصويربرداري از جعبه مغزهاي حفاري را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 4199130
موضوع: احداث ساختمانهای اداری تعميرات برق، انتظامات موليبدن، تصفيه خانه، واحد 78 و تعميرات بالابرهاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره2199183
موضوع: انتخاب مشاور جهت احداث كارخانه مواد شيميايي مورد نياز تغليظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199145
موضوع: تهيه مصالح و اجراي پروژه اصلاح پمپخانه و تعويض شبكه رينگ و تجهيزات آتشنشاني كارخانه فروموليبدن خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199157
موضوع: احداث ديوار و کف‌سازی بتنی محل دپوی سيليس واحد ذوب و احداث ساختمان بتنی مجاور اتاق برق کارخانه آهک
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199147
موضوع: "خريد قطعات و لوازم، تعمير و نگهداري تاسيسات حرارت مركزي و موتورخانه هاي منازل مسكوني،كمپ كروپ، واحدهاي اداري،كمپ مسكوني و همچنين نگهداري و تعميرات سيستم سرمايشي واحدهاي اداري و عمومي در شهر مس سرچشمه، ‌واحدهاي اداري و مهمانسرا شهرك هزار واحدي رفسنجان و نگهداري سيستم سرمايشي و تاسيسات بهداشتي واحدهاي اداري و صنعتي در موقعيت هاي مختلف كارخانه"
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199121
موضوع: انتخاب مشاور براي انجام مطالعات اكتشاف فسفات در جنوب و جنوب غرب كشور
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199181
موضوع: انجام مطالعات لرزه خيزي ، مكانيك سنگ و ژئوتكنيك براي محل جديد تعيين شده جهت احداث كارخانه تغلیظ فاز سوم
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199163
موضوع: طراحي و اجراي پايدارسازي شيب شيرواني و احداث ديوار حائل بتني و جاده دسترسي به دراوينگ هاوس بصورت EPC در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199144
موضوع: احداث كارخانه تغليظ 2 ميدوك ( مجتمع مس شهربابک )به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>