آگهي مناقصه شماره 4199114
موضوع: اجرا و ترميم رنگ استراكچر فلزي امور پالايشگاه كارخانه مس خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٥ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199119
موضوع: تهيه مصالح و احداث پياده‌رو حدفاصل دروازه اصلي سايت و دروازه بلوار کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٥ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199129
موضوع: احداث تصفيه‌خانه‌های پساب کارخانجات اسيد سولفوريک منطقه کرمان ( مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابک ) به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٤ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199128
موضوع: آيس بلاستِ شاول‌ها و دريل‌هاي معدني در معدن مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٤ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199119
موضوع: تعميرات اساسي، نوسازي و بهسازي مهمانسراهاي شهر مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199127
موضوع: انجام خدمات مشاوره متمركز و جامع نقشه‌برداري هوايي و زميني، مطالعات و طراحي، نظارت كارگاهي و عاليه، خدمات آزمايشگاه ژئوتكنيك، مكانيك خاك و مقاومت مصالح جهت پروژه‌هاي طرح‌هاي عمراني سرچشمه در حوزه‌هاي راه‌سازي، پل‌سازي، ساختمان و محوطه‌سازي
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199117
موضوع: ارائه خدمات مديريت طرح به صورت متمركز جهت پروژه‌هاي حوزه معاونت توسعه و مهندسي مجتمع مس شهربابك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199123
موضوع: طراحي، تامين، نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي تهويه مطبوع اتاق‌هاي برق كارخانه مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199115
موضوع: احداث ساختمان اداري كنترل كيفي ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199116
موضوع: احداث ساختمان اداري و تكميل كارگاه تعميرات مركزي ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>