کد خبر: 111/ ٠٧:٥٤ - يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠/ تعداد بازدید: 111
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره2199183
موضوع: انتخاب مشاور جهت احداث كارخانه مواد شيميايي مورد نياز تغليظِ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 
شركت ملی صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلی زير از طريق مناقصه عمومی به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

            انجام خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و نظارت عاليه پروژه توليد مواد شيميايي فلوتاسيون با هدف توليد 20 هزار تن (کف ساز، آبگريز، تنظيم ساز و ...) به­علاوه 5000 تن دي سولفيد کربن در سال به همراه احداث تمام کارخانه هاي جانبي مورد نياز و انجام تمام عملياتي که به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به آن مربوط مي­شوند در قالب نظارت عاليه و کارگاهي. اين خدمات بطور خلاصه شامل کنترل و تائيد طراحي پايه و تفصيلي متناسب با هر زير پروژه مرتبط با پروژه اصلي و انجام مهندسي تکميلي درصورت نياز، تهيه اسناد مناقصات، انتخاب پيمانكاران و همكاري در برگزاري مناقصات، نظارت عاليه، نظارت كارگاهي، بازرسي ها و خدمات متفرقه و جنبي، ارائه خدمات برنامه­ريزي و كنترل­پروژه و خدمات تكميلي مورد نياز کارفرما براي مراحل و بخشهاي مختلف در طول انجام فازهاي مهندسي, تامين و اجراي پروژه و دوره بهره برداري آزمايشي و دوره تضمين که همه آنها به وسيله پيمانکار EPCانجام خواهد پذيرفت، مي­باشد.

ب ـ  مدت اجرا: 39ماهشمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

استان كرمان- شهرستان رفسنجان- مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

            د-  پيش پرداخت: 3% از مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3-  دارا بودن گواهينامه مشاور و حداقل رتبه 2 در تخصص کانه آرايي و فرآوري مواد و يا رتبه 1 در تخصص  صنايع سلولزي، شيميايي، تبديلي و تکميلي کشاورزي، نساجي و پليمري و يا رتبه 1 در تخصص واحدهاي پالايشگاه نفت، گاز و صنايع پترشيمي از سازمان برنامه و بودجه کشور با تاريخ اعتبار

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

         1-مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- دارا بودن حسن سابقه در كارهاي قبلي

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته

4- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 8،000،000،000 ريال (هشت ميليارد ريال) .

 

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه، آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.

4- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت

 5- ارائه تصوير قرارداد حداقل سه تجربه موفق در زمينه و يا مشابه با موضوع مناقصه مربوط به 5 سال اخير و همچنين رزومه آن شرکت که شامل فهرست کليه قراردادهاي قبلي و جاري آن شرکت باشد و بطور خلاصه شامل موارد (موضوع پروژه، مبلغ اوليه پيمان، مدت پيمان، شماره قرارداد، تاريخ ابلاغ قرارداد، نام کارفرما، محل اجراي پروژه و ...) باشد. ضمنا تصاوير کليه قراردادها بايستي پيوست باشند و همچنين تصاوير سه قرارداد مشابه با موضوع مناقصه بصورت جداگانه پيوست باشند.

    تبصره:در صورتيکه در بررسي سوابق پيمانکاران مشخص گردد که با احتساب قراردادهاي 5 سال گذشته، تعداد مناقصه‌گران ليست کوتاه به حدنصاب لازم نمي رسد، بنا به تشخيص کميته ارزيابي قراردادهاي 10 سال اخير کليه شرکت‌ها مجددا بررسي مي گردد.   

 6- ارائه تصاوير رضايت نامه ها از کارفرمايان قبلي (رضايت نامه‌ها بايستي مربوط به موضوع مناقصه و يا مشابه با موضوع مناقصه باشند و همچنين قراردادهاي مربوطه حتما بايستي پيوست باشند).

 7- ارائه تصوير گزارش‌هاي حسابرسي شده، ترازنامه، اعتبارنامه بانکي، اظهارنامه مالياتي، مفاصا حساب مالياتي و بيمه مربوط به 5 سال اخير

 8- ارائه تصوير مستندات مربوط به توانايي هاي طراحي (مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي) مطالعات امکان سنجي (شناسايي طرح، توجيه فني، اقتصادي، زيست محيطي و ...)، نرم افزارهاي طراحي، مديريتي و برنامه ريزي، تهيه دستورالعمل هاي QC، ITP، بازرسي، گواهينامه‌هاي آموزشي، نظام‌هاي کيفيت، رويه‌ها، HSE Plan، برنامههاي آموزشي، سمينارها، مقالات و ...

  9- ارائه ساختار تشکيلات، نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه (مدارک تحصيلي و رزومه نفرات کليدي، متخصص، هيات مديره، مدير عامل و همچنين  ليست بيمه کارکنان آن شرکت (دو سال اخير) الزامي است)، امکانات سخت افزاري (فضاي دفاتر مرکزي و سايت‌‌‌ها، تجهيزات فني، اداري و پشتيباني)، ارزيابي فني و اقتصادي پروژه‌ها (برنامه ريزي، کنترل پروژه، برنامه زمانبندي و مهندسي ارزش)، سوابق همکاري با شرکت‌هاي خارجي و هرگونه مدركي دال برتوانايي فني و مديريتي.

 10- دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه و ارائه ساختار سازماني مديريت HSE، ارائه HSE PLAN، حسن انجام HSEدر پيمانهاي قبلي، سوابق آموزش  HSEپرسنل، استقرار سيستم هاي مديريت HSE.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

-          شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-          کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

 

 

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: