کد خبر: 122/ ١٠:٥٢ - چهارشنبه ١٨ فروردين ١٤٠٠/ تعداد بازدید: 122
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2100100
موضوع: ارائه خدمات طراحي، مهندسي، تامين کالا و تجهيزات و نصب و راه اندازي به صورت توأم (EPC) سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک جهت ساختمان هاي امور فاوا مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

-             انجام كليه بخش هاي پروژه اعم از بازبيني، طراحي، عمليات مهندسي، محاسبات هيدروليكي و تعيين سايز، تأمين تجهيزات، نصب، راه اندازي، آموزش، تأمين قطعات يدكي و ابزار خاص، گارانتي و نگهداري سيستم شامل:

-             تمام کارهاي مورد نياز براي طراحي، تامين، نصب و راه اندازي اقلام و تجهيزات.

-             خدمات طراحي و مهندسي و ارائه مدارک مهندسي، نقشه هاي چون ساخت (As-Built)و فاينال بوک.

-             خريد سيستم ها و تجهيزات و حمل به محل سايت.

-             تجهيز کارگاه، نصب و اجرا، تست و راه اندازي.

-             هماهنگي و شبکه شدن سيستم زيمنس اين پروژه با ساير بخش ها.

-             تامين قطعات يدکي.

-             آموزش کامل شامل راه اندازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري.

-             تهيه کليه دستورالعمل هاي نصب، راه اندازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري و تحويل آنها به كارفرما.

ب ـ  مدت اجرا: يك سالشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن حداقل رتبه 5 در رسته مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 کار مشابه در 5 سال گذشته (الزاماً سابقه نصب سيستم اعلام حريق و اطفاء FM200از برند زيمنس و ايروسل، بصورت EPCمدنظر مي باشد).

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات و تجهيزات عملياتي, اجرايي، فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6-دارا بودن صلاحيت طراحي، نصب و راه اندازي از شرکت هاي سازنده تجهيزات موضوع مناقصه.

7-تملک نرم افزار اورجينال متعلق به سازنده تجهيزات (لايسنس و دانگل نرم افزارهاي مورد نياز طراحي سيستم اطفاء و برنامه ريزي پانل اعلام).

8- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

9- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 10.000.000.000 ريال (ده ميليارد ريال).

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير حداقل رتبه 5 در رسته مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه.

4- تصوير قراردادهاي حداقل 3 کار مشابه در 5 سال گذشته (الزاماً سابقه نصب سيستم اعلام حريق و اطفاء FM200از برند زيمنس و ايروسل، بصورت EPCمدنظر مي باشد).

5- تصوير رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

6- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي نيروي انساني، فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

8-تصويرگواهينامه هاي صلاحيت تيم طراحي، نصب و راه اندازي از شرکت هاي سازنده تجهيزات موضوع مناقصه.

9-تصويرمستندات تملک نرم افزار اورجينال متعلق به سازنده تجهيزات (لايسنس و دانگل نرم افزارهاي مورد نياز طراحي سيستم اطفاء و برنامه ريزي پانل اعلام).

10- دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي مشاركتي و يا کنسرسيوم به هيچ عنوان مجاز به حضور و ثبت نام در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: