کد خبر: 120/ ٠٧:٠٩ - سه شنبه ١٧ فروردين ١٤٠٠/ تعداد بازدید: 120
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2100101
موضوع: انجام كليه عمليات معدنكاری شامل آماده‌سازی، حفاری، خرج‌گذاری، انفجار، دپو، بارگيری، حمل و ... معدن مس درآلو
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومی به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

انجام عمليات حفاري ، انفجار ، باطله برداري و استخراج ماده معدني در معدن مس درآلو شامل كليه عمليات معدنكاري جهت استخراج باطله و ماده معدني از جمله آماده سازي ، حفاري ، خرجگذاري، انفجار و در صورت نياز، تفکيک باطله از ماده معدني سولفور و اکسيد ، بارگيري، حمل،  احداث رمپ هاي مورد نياز، دپو، احداث جاده ارتباطي پله ها به دامپها ، تسطيح و بازسازي دامپها با شيب مثبت مورد نظر دستگاه نظارت، رگلاژ پله ها براساس كد ارتفاعي پله، گريدرزني و آبپاشي مسيرهاي حمل، احداث ديواره هاي نهايي معدن  و رعايت شيب تک پله ها براساس طرح ابلاغي و اجراي طرح هاي زهكشي ابلاغ شده و نگهداري كانال ها و مسيرهاي آب در جبهه هاي اختصاصي پيمانكار.

ب ـ  مدت اجرا:

3 سال شمسي (شامل سه دوره يكساله) از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج- ميزان باطله برداري در طول دوره هاي قرارداد

دوره

مترمکعب حفاري و باطله برداري

سال اول

2.400.000

سال دوم

2.800.000

سال سوم

3.600.000

 

د -  محل انجام كار:

استان كرمان- 120 كيلومتري جنوب شهر كرمان و 50 كيلومتري شهرستان گلزار- معدن مس درآلو

          هـ-  پيش پرداخت:

             5 درصد (پنج درصد) مبلغ دوره يكساله اول قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي

           و- حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

 

گروه

رديف

نوع ‌ماشين‌آلات

ظرفيت يا مدل

ملاحظات

اصلي

1

دامپتراک

60 تني

کوماتسو HD605يا معادل

2

دامپتراک

100 تني

کوماتسو HD785يا معادل

3

بيل مکانيکي

با جام 4 متر مکعبي

بيل کوماتسو800

4

شاول

با جام 12 متر مکعبي

شاول کوماتسو 2000 يا معادل

5

دستگاه حفاري

قطر 6 تا 8 اينچ

با قابليت حفاري تا عمق 15 متر و قطر 8 اينچ

6

بولدوزر

D8Nكاتر پيلار

يا معادل D8Nکاترپيلار

جنبي

7

لودر

کوماتسو470 يا معادل

تسطيح دامپ و کار‌هاي جنبي

8

گريدر

G14كاتر پيلار

حداقل معادل G14كاتر پيلار

9

تانكر آبپاش

17،000 ليتري

با پاشش به عرض 5 متر و کنترل از داخل کابين

10

جرثقيل

10 تني

--

11

سرويس تراک

--

مجهز به ابزارآلات کامل

12

کاميون سوخت رسان

10،000 ليتري

سال ساخت مي‌بايست کمتر از 5 سال باشد.

13

ماشين آتش نشاني سبک

--

سال ساخت مي‌بايست کمتر از 5 سال باشد.

14

خودرو كمك دار

--

سال ساخت مي‌بايست کمتر از 2 سال باشد.

15

کاميون حمل مواد ناريه

10 تني

--

ساير

 

آمبولانس كمك دار با امكانات كامل

 

 

 

خودرو دو ديفرانسيل

 

 

 

 

 

ز-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته  و ارايه رضايت نامه مربوط به سوابق ذكر شده(مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- دارا بودن توان مالي، ارائه تصوير گزارش هاي حسابرسي شده، ترازنامه،اعتبار نامه بانكي،اظهارنامه مالياتي،مفاصا حساب مالياتي،و بيمه مربوط 3 سال اخير.

4- دارا بودن توان مديريتي،فني- مهندسي و برنامه ريزي (ارائه ساختارتشكيلات،نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه(مدارك تحصيلي و رزومه نفرات كليدي،متخصص،هيات مديره،مدير عامل و همچنين ليست بيمه كاركنان آن شركت(دو سال اخير)الزامي است) و هرگونه مدركي دال بر توانايي فني و مديريتي.

5-دارا بودن امكانات ، ماشين آلات و تجهيزات عملياتي متناسب با موضوع مناقصه (موضوع بند و).

6- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 60.000.000.0000 (شصت ميليارد ريال.) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "ز" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

       1-تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

        2-مستندات مربوط به ارائه حداقل سه تجربه موفق در زمينه موضوع مناقصه و ارايه رضايت نامه مربوط به سوابق ذكر شده (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

4- مستندات مربوط به دارا بودن توان مالي(گردش مالي و صورت وضعيت هاي حسابرسي شده، اظهارنامه مالياتي، ترازنامه، مفاصا حساب مالياتي و بيمه) .

5- مستندات مربوط به ساختار تشكيلاتي شركت، نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه.

6- مستندات مربوط به ارائه مدارك دال بر توانايي فني- مهندسي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7-مستندات مربوط به دارا بودن امكانات ، ماشين الات مندرج در اين آگهي  و تجهيزات عملياتي متناسب با موضوع مناقصه در طول مدت اجراي موضوع اين مناقصه (ارائه تصوير اسناد مالكيت ماشين آلات و تجهيزات (موضوع بند و)

9- دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه و ارائه ساختار سازماني مديريت HSE، ارائه HSE PLAN، حسن انجام HSEدر پيمانهاي قبلي، سوابق آموزش  HSEپرسنل، استقرار سيستم هاي مديريت HSE.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

 

توجه:

-          شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-          کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

 

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: