کد خبر: 299/ ١٤:٢٨ - يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨/ تعداد بازدید: 299
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982723
سنجش آلاينده هاي هوا، صدا، خاك، گياه، آب و پساب در مجتمع مس سرچشمه
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

شامل تعيين روش هاي نمونه برداري، نگهداري و حمل و آناليز نمونه ها، ليست مواد مصرفي و تجهيزات مورد استفاده، تعيين پارامترهاي پايش، موقعيت ايستگاه هاي نمونه برداري و سنجش، زمان، تاريخ و تواتر نمونه برداري و سنجش و نهايتاً نتيجه گيري از پايش زيست محيطي انجام گرفته.

اثبات صلاحيت به عنوان آزمايشگاه معتمد در حوزه پايش آلاينده های هوا، خروجي دودکش، خاك، گياه، آب و پساب با ارايه اصل و كپي گواهينامه از سازمان حفاظت محيط زيست.

حصول اطمينان از دقت و صحت تجهيزات نمونه برداري و اندازه گيري با ارايه اصل و كپي گواهينامه كاليبراسيون تجهيزات.

الزام بر رعايت كليه قوانين و الزامات ايمني، بهداشت و محيط زيست در كليه مراحل انجام كار.

ارايه نتايج اوليه نمونه برداري و اندازه گيري حداكثر تا 15 روز كاري بعد از اتمام فرآيند كاري.

توجه به الزامات خود اظهاري در پايش آلاينده هاي هوا از طريق آزمايشگاه هاي معتمد.

ارائه خدمات آزمايشگاهي، نمونه‌برداري، اندازه‌گيري و پايش دوره‌ای .

هوا و صدا

توانايي انجام نمونه برداري بر اساس USEPA-1 و ISO9096

توانايي در ارايه مدل نشرگازها و ذرات خروجي منابع ثابت با نرم افزار EAR Mode بر اساس نرخ انتشار آلاينده هاي هوا، طول(ارتفاع) دودكش، قطر داخلي دود كش، دماي محيط، سرعت و جهت باد غالب، دماي خروجي دودكش، سرعت و غلظت گاز خروجي دودكش و كلاس پايداري هوا جهت مشخص كردن ميزان نشت هر يك از آلاينده هاي هوا و برنامه ريزي به منظور بهبود تدوين برنامه پايش هوا تا شعاع حداكثر 20 كيلومتري از محل اندازه گيري و نمونه برداري.

خاك و گياه

مطالعه، ايجاد و گسترش برنامه هاي پايش کيفی آلودگی خاك و گياه بصورت سيستماتيک در سطح مجتمع.

توانايي در بازنگري و تکميل استانداردهاي مربوط به آلاينده هاي خاك و گياه بر اساس شرايط محيط پذيرنده، رده بندي محيط پذيرنده و تعيين ظرفيت تحمل آنها با هدف بهبود تدوين برنامه پايش آلاينده ها تا شعاع حداكثر 20 كيلومتري از محل اندازه گيري و نمونه برداري.

اندازه گيري پارامترهاي مختلف خاك و گياه.

آب و پساب

توانايي انجام نمونه برداري بر اساس USEPA و ISO

مطالعه، ايجاد و گسترش برنامه هاي پايش کيفی آلودگی آب و پساب بصورت سيستماتيک در سطح مجتمع.

توانايي در بازنگري و تکميل استانداردهاي مربوط به آلاينده هاي آب و پساب بر اساس شرايط محيط پذيرنده، رده بندي محيط پذيرنده و تعيين ظرفيت تحمل آنها با هدف بهبود تدوين برنامه پايش آلاينده ها تا شعاع حداكثر 20 كيلومتري از محل اندازه گيري و نمونه برداري.

 

ب ـ  مدت اجرا: 12 ماه شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار: 

55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره).

4- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

5-دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 250.000.000 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در وبسايت شركت ملي صنايع مس ايران، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicicoportal.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح: ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه: شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند..

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303405 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: