آگهي مناقصه شماره 2199189
موضوع: استفاده از خدمات دو دستگاه جاروي مکنده صنعتي در سطح مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199190
موضوع: احداث پاركينگ خودروهاي درمانگاه كارخانه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199149
موضوع: ارائه خدمات راه اندازي، راهبري، سرويس، بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک و نيمه‌اتوماتيک مجتمع مس شهربابك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199188
موضوع: تهيه و تامين كليه مصالح و مواد اوليه، تعمير و نگهداري، طراحي و نوسازي شبكه فاضلاب و چربي گيرهاي شهر مس سرچشمه، مهمانسراي شقايق واقع در جاده جليلي (كمپ كروپ)، كليه كانتين‌های موجود در شهر مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199184
موضوع: بازسازي و نوسازي سيستم‌هاي گندزايي آب شرب مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و سيستم کلرزني تصفيه خانه فاضلاب شهر مس سرچشمه رفسنجان با استفاده از تکنولوژي الکتروليز به صورتEPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199177
موضوع: اصلاح و بهينه سازي سيستم راه انداز نوار نقاله 2051 تغليظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199187
موضوع: بازسازي و تعميرات ساختمان اداره برنامه ريزي، نگهداري و تعميرات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199186
موضوع: ساخت دو عدد سوله سازه فضاکار در رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199114
موضوع: اصلاحات آهک هيدراته تغليظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به‌صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199185
موضوع: بهينه سازي سيستم عمليات كنورترها با اصلاحات تجهيزات كنترلي مرتبط با هواي دمشي در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>