آگهي مناقصه شماره 2199187
موضوع: بازسازي و تعميرات ساختمان اداره برنامه ريزي، نگهداري و تعميرات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199186
موضوع: ساخت دو عدد سوله سازه فضاکار در رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199114
موضوع: اصلاحات آهک هيدراته تغليظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به‌صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199185
موضوع: بهينه سازي سيستم عمليات كنورترها با اصلاحات تجهيزات كنترلي مرتبط با هواي دمشي در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي
موضوع: شناسايي منابع تامين دو دستگاه پويشگر مغزه حفاري و تصويربرداري از جعبه مغزهاي حفاري
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد منابع واجد شرايط جهت تاميين دو دستگاه پويشگر مغزه حفاري و تصويربرداري از جعبه مغزهاي حفاري را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 4199130
موضوع: احداث ساختمانهای اداری تعميرات برق، انتظامات موليبدن، تصفيه خانه، واحد 78 و تعميرات بالابرهاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره2199183
موضوع: انتخاب مشاور جهت احداث كارخانه مواد شيميايي مورد نياز تغليظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199145
موضوع: تهيه مصالح و اجراي پروژه اصلاح پمپخانه و تعويض شبكه رينگ و تجهيزات آتشنشاني كارخانه فروموليبدن خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199157
موضوع: احداث ديوار و کف‌سازی بتنی محل دپوی سيليس واحد ذوب و احداث ساختمان بتنی مجاور اتاق برق کارخانه آهک
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199147
موضوع: "خريد قطعات و لوازم، تعمير و نگهداري تاسيسات حرارت مركزي و موتورخانه هاي منازل مسكوني،كمپ كروپ، واحدهاي اداري،كمپ مسكوني و همچنين نگهداري و تعميرات سيستم سرمايشي واحدهاي اداري و عمومي در شهر مس سرچشمه، ‌واحدهاي اداري و مهمانسرا شهرك هزار واحدي رفسنجان و نگهداري سيستم سرمايشي و تاسيسات بهداشتي واحدهاي اداري و صنعتي در موقعيت هاي مختلف كارخانه"
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>