اسامي 10 نفر برتر مسابقه نقاشي با موضوع ايمني

برندگان مي توانند جهت دريافت جايزه خود به روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه مراجعه نمايند.

ارائه كارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.

تلفن:34305025

 

مونس قائمي مشاهده نقاشي
كيميا اسماعيلي مشاهده نقاشي
ريحانه پساوند مشاهده نقاشي
صانيا صحرانورد  مشاهده نقاشي
ياسمن شهريارپناه مشاهده نقاشي
پريا پورجعفري مشاهده نقاشي
ريحانه خدادادي مشاهده نقاشي
مهسا غلامي مشاهده نقاشي
مائده تيموري مشاهده نقاشي
فاطمه صباغي

مشاهده نقاشي