اداره محیط زیست و بهداشت محیط با همکاری روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در راستای افزایش آگاهی فرزندان کارکنان نسبت به حفاظت محیط زیست و مشارکت ایشان در بهبود شرایط محیط زیستی، مسابقه نقاشی با محوریت «صرفه جویی در مصرف منابع» در رده سنی ( 3 تا 11 سال ) کارکنان اعم از شرکتی و پیمانکار، برگزار می‌نماید:

مهلت ارسال اثر به پایان رسیده است.

برای مشاهده کتاب از لینک زیر میتوانید استفاده کنید.مهلت ارسال اثر به پایان رسیده است.