کد خبر: 554/ ١٨:٣١ - چهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 554
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مشاغل كليدي
با رئيس تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه
اينجا تعميرگاه معدن، دما 15- درجه!
 
کار در معدن مس سرچشمه سختی های خاص خود را دارد و البته مواقعی نیز پیش می آید که جنس این سختی از نوعی دیگر می شود. مثل وقتی که لشکر زمستان، خود را از کمرکش این منطقه کوهستانی و سردسیر بالا می کشد و مصافی از جنس سرما و کرختی دست و پاها را با کارگران آغاز می کند و به راستی که اگر گرما سوزندگی خاص خود را دارد گدازندگی سرما نیز سخت و عذاب آور است.

تعميرگاه معدن يكي از بخش هاي معدن مجتمع مس سرچشمه به شمار مي رود كه شايد تاكنون آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته باشد بويژه آنكه پشتيباني لجستيكي تعميرگاه است كه چرخ ماشين آلات معدني را به حركت درآورده و با اين حركت، خاك سولفوري به تغليظ ارسال و اين روال تا توليد كاتد مس دنبال مي شود. بنابراين اغراق نيست اگر گفته شود تعميرگاه معدن يكي از آغازين ترين نقطه شروع توليد در مجتمع عظيم مس سرچشمه تلقي مي شود.

كار در تعميرگاه معدن شب و روز و گرما و سرما نمي شناسد و همچنان كه ماشين آلات معدني با حمل خاك سولفوري به تغليظ، اجازه وقفه به توليد را نمي دهند اين ماشين آلات بايد بي وقفه پايش شوند تا اگر تعميرات و چك و بررسي نياز بود به سرعت انجام شود، حتي اگر سرماي سوزناك زمستان بر معدن چيره شود بايد كار به صورت ميداني و در ارتفاع صورت گيرد.

مهندس حسين محققي كه اكنون در سمت رئيس تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه مشغول به كار است، از سال 1378 در مجتمع مس شروع به فعاليت كرده و از همين سال، تاكنون در تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه مشغول به فعاليت مي باشد.

تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه كار تعميرات كليه ماشين آلات معدني كه در معدن خدمات برداشت خاك، حمل، حفاري، جاده سازي را انجام مي دهند را بر عهده دارد كه اين تعميرات مي تواند شامل برق، مكانيك، پنوماتيك، هيدروليك، الكترونيك، تايرشاپ، سرويس كاري، جوشكاري و تعميرات موتور باشد كه هر كدام تكنسين ها، مسئول ها و سرپرست هاي خاص خود را دارند. تعميرگاه معدن از زيرمجموعه هاي مختلف تشكيل شده كه كار تعميرات ماشين آلات معدني را بر عهده دارند.

تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه از بخش هاي مختلف شامل مكانيك شاول، برق شاول، برق شاسي، موتوري، برنامه ريزي، مكانيك دريل، كاترپيلا كه هر كدام شرح شغل متفاوتي داشته و خدمات جداگانه اي به ماشين آلات مي دهند، تشكيل شده است.

محققي مي گويد: تمامي تعميرات اين ماشين آلات توسط همكاران ما در تعميرگاه كه متشكل از 312 نفر نيروي انساني است انجام مي شود، از اين 312 نفر، 12 نفر مهندس سرپرست، 57 نفر مسئول، 66 نفر تكنسين، 13 نفر كارشناس و بقيه استادكار، تعميركار و مكانيك صنعتي در سه شيفت A، Bو Cهستند كه شيفت Aاز ساعت 7 صبح تا 4 بعدازظهر، شيفت Bاز ساعت 4 بعدازظهر تا 11 شب و شيفت Cاز ساعت 11 شب تا ساعت 7 صبح روز بعد مشغول به كار مي باشند. اين سه گروه كاري در طول شبانه روز بي وفقه كار مي كنند تا توليد معدن محقق شود و عملا برنامه توليد براي مجموعه معدن به ثمر رسيده و سودآوري براي شركت و اقتصاد كشور بوجود بيايد.

ماشين آلات شامل كاميون هاي حمل خاك(دامپ تراك)، شاول ها، دريل هاي حفاري و دستگاههاي راهسازي از جمله لودرها، بولدوزرها و گريدرها است كه در مجموع 92 دستگاه فعال در معدن مس سرچشمه مشغول بكار هستند كه تعميرات و سرويس و نگهداري اين ماشين آلات به عهده مجموعه تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه است.

در خصوص جايگاه تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه همين بس كه در ساليان گذشته اين تعميرگاه به عنوان بزرگترين تعميرگاه معدن در خاورميانه شناخته مي شده است البته محققي اذعان مي كند كه احتمالا در حال حاضر بزرگتر از اين تعميرگاه نيز شايد وجود داشته باشد. از نظر امكانات تعميراتي و تجهيزاتي نيز اين تعميرگاه در نوع خود در سال 1975 ميلادي بي نظير بوده و پس از آن نيز يكسري تجهيزات توسط شركتهاي داخلي در اينجا نصب شده است.

تعميرات در اين تعميرگاه به دو دسته PMو EMتقسيم بندي مي شود كه تعميرات PMتعميراتي است كه از قبل برنامه ريزي شده و دستگاه ماشين آلات مزبور بايد توقف پيدا كند تا تعميرات روي آن انجام شود اما تعميرات EMتعميراتي است كه پيش بيني نشده و به هر دليلي از جمله وقوع تصادف، خطاي اپراتوري  و خطاي انساني و ... ممكن است انجام شود.

ماشين آلات معدن روزانه و به صورت آنلاين توسط تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه پايش مي شوند به نحوي كه پرسنل اين تعميرگاه روزانه اطلاع دارند كه چه ماشين آلاتي فعال هستند، از چه ساعتي كار خود را شروع كرده اند و چه ماشين آلاتي غيرفعال هستند، همچنين اين اشراف به صورت هفتگي نيز وجود دارد كه كدام دستگاه در ساعت مشخص در چه وضعيتي قرار داشته و ميزان آماده بكاري آن در طول هفته چگونه بوده كه اين آمار با هفته قبل از آن مقايسه شده تا وضعيت آماده بكاري انواع ماشين آلات معدن دقيق تر پايش شود تا تصميميات تعميراتي براي ماشين آلات بر اين مبنا اتخاذ شود كه چه دستگاهي نياز به تعمير دارد يا ندارد، براي برنامه ريزي بلندمدت چگونه اقدام شود و تعميرگاه در چه جايگاهي قرار دارد.

جالب اينكه اين پايش و رصد روزانه آنقدر دقيق است كه مشخص مي كند ماشين آلات معيوب چه ساعتي به تعميرگاه آمده، چه ساعتي از آنجا با انجام تعميرات خارج شده، چه كسي آن را تعمير كرده و ... ضمن اينكه واحد «برنامه ريزي توليد» در تعميرگاه وظيفه دارد تا براي تعميرات ماشين آلات برنامه ريزي كند تا تعميرات آنها به موقع انجام شود.

از اين رو، توسط واحد برنامه ريزي و انفورماتيك، تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه بانك اطلاعاتي بسيار قوي داشته و اطلاعات جامعي از تعميرگاه وجود دارد به نحوي كه هر كسي مسئوليت آن را به عهده بگيرد مي تواند مطلع شود كه چه كاري در چه سطحي انجام شده و در چه مرحله اي قرار دارد، چه تعداد تعميرات در آنجا انجام شده، چقدر هزينه شده و چه مقدار بهره وري بوده است.

صرفه جويي 11 ميلياردي براي شركت ملي صنايع مس با ابداعات جديد در قطعات ماشين آلات

يكي از نكات بسيار مهمي كه رئيس تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه به آن اشاره مي كند تكيه به توان داخلي و بومي سازي قطعات مورد نياز براي تعمير ماشين آلاتي است كه بيشتر برندهاي خارجي بوده و دسترسي به قطعات آنها در شرايط كنوني تحريم، بسيار دشوار است.

رئيس تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه در اين باره توضيح مي دهد: در سالهاي اخير همكاران ما اين تبحر را پيدا كرده اند كه بدون اينكه از بيرون از كشور كمكي بگيريم خودمان كار تعميرات ماشين آلات را انجام دهيم. از تعمير موتور، هيدروماتيك، گيربكس گرفته تا تعميرات ويل موتور. برخي قطعات خاص نيز كه امكان تعميرات آن را در مجتمع وجود ندارد از شركتهاي داخلي كمك مي گيريم. بخش عمده اي قطعات را به سمت بومي سازي رفته اند و هيچ ماشين آلاتي نيست كه عملاً امكانات تعمير آنها را از لحاظ دانش فني نداشته باشيم.

محققي به نكته حائز اهميت ديگري اشاره مي كند كه آن صرفه جويي 11 ميلياردي براي مجتمع مس سرچشمه با نوآوري و ابداعات جديد در قطعات ماشين آلات بوده است. وي مي گويد: با توجه به اينكه بخش زيادي از ماشين آلات معدن سرچشمه، آمريكايي بوده و قطعات آنها در داخل توليد نمي شود و واردات آنها با معضل تحريمها روبرو است بدليل جلوگيري از خروج ارز از كشور سعي بر اين است كه روي شركتهاي داخلي تمركز كنيم كه در سالهاي اخير جواب هم گرفته ايم و اكثر قطعات را ساخته و بومي سازي كرده ايم. در زمينه قطعات هايتك و مرجع نيز بومي سازي آنها را نيز در برنامه داريم. تا به قطعات خارجي نياز نداشته باشيم. اميدواريم نه به صورت شعار بلكه در عمل و به صورت 100 درصد اين موضوع محقق شود.

رئيس تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه ادامه مي دهد: يكسري از تعميرات جزء شرح شغلي بنده و همكارانم در مجموعه تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه مي باشد اما يكسري تعميرات، ابداعات، ابتكارات و نوآوريهاي همكاران تعميرگاه به شمار مي رود كه براي راه اندازي ماشين آلاتي، قطعه اي كه غيرقابل استفاده بوده به سيستم بازگرداننده اند. در سال گذشته اين نوآوريها، ابداعات و ابتكارها باعث صرفه جويي به مبلغ بيش از 11 ميليارد تومان در زمينه تعميرات ماشين آلات معدني براي شركت ملي صنايع مس ايران شده است.

تعمير و بازسازي باكت، تعمير پینیونشفت شاول 17، تعمير رادياتور كاميون، بازسازي بولدوزر D11، تعمير موتور اصلي شاول، تعمير شفت مين موتور، تعميرات ويل موتور و ... از جمله نوآوريهايي است كه در تعميرگاه معدن صورت گرفته كه مستندسازي آنها نيز انجام شده است.

اين اقدامات در تعميرگاه معدن در حالي صورت گرفته كه اين بخش از كمبود نيروي انساني رنج مي برد و تعداد زيادي از چارت هاي سازماني تعميرگاه خالي است.

محققي مي گويد: با توجه به اينكه در سالهاي گذشته با بازنشستگي تعدادي از همكاران خود مواجه بوده ايم در حال حاضر جمعاً 55 نفر از چارت سازماني تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه خالي است و اين كمبود نيروي انساني، فشار زيادي روي همكاران ما وارد آورده كه جاي قدرداني از آنها وجود دارد كه با كمبود اين مقدار نيروي انساني اجازه نداده اند هيچكدام از ماشين آلات معدن با عدم تعمير مواجه شده و غيرقابل استفاده باشند.

كار در سرماي منفي 15 درجه

هميشه گلوگاههاي هر مجموعه اي از حساسيت خاصي برخوردارند. معدن؛ سرخط توليد در شركت صنايع ملي مس ايران محسوب شده و حائز اهميت است. كليدي بودن شغل تعميرگاه معدن همين است كه با آماده بكاري مجموعه ماشين آلات معدني، خاك را توليد و به تغليظ مي دهند كه هر چه اين خاك با تناژ بيشتر و با كيفيت بيشتر داده شود توليد بيشتري حاصل شده و هر چه اين عدد كمتر باشد نهايتا سوددهي مس در توليد كمتر خواهد بود.

نكته ديگر اينكه كار تعميرگاه معدن، تخصص زيادي لازم داشته و سخت و پراسترس محسوب مي شود. دستگاههاي اين مجموعه، موبايل بوده و ثابت نيستند. در 26 خرداد ماه امسال تلاشگران امور معدن با توليد 132 هزار و 500 تن خاك سولفوري ركوردي بي نظير را بجا گذاشتند كه در كنار آنها تعميرگاه معدن نقش فعالي داشت.

به گفته محققي اگر بخواهيم چنين توليدي را داشته باشيم بايد چنين تجهيزات آماده بكاري را دارا باشيم و اگر اين تجهيزات آماده بكار نباشند نهايتاً اين توليد صورت نخواهد گرفت.

رئيس تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه در خصوص ارتباط با صنايع ديگر توضيح مي دهد: چه شركتهاي داخلي كه در معدن كار مي كنند و چه شركتهاي بيروني، در بسياري از موارد از همكاران ما در تعميرگاه معدن مشاوره و راهنمايي گرفته اند و همينطور ما نيز از دانش فني شركتهاي بيروني كمك گرفته ايم. در سالهاي اخير از اساتيد دانشگاه بهره برده ايم و مشاوره خواسته ايم. در بخش متالورژ‍ي و مكانيك از دانشگاههاي مختلف كشور كمك گرفته ايم كه پروژه هايي كار شده كه براي ما به نتيجه تحقيقاتي منجر شده و بهبود تعميرات در زمينه ماشين آلات را كمك كرده است.

از دشواريهاي كار در تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه همين بس كه به همان اندازه كه آماده بكاري ماشين آلات معدني در تابستان اهميت دارد به همان ميزان در فصل زمستان مهم است. اما فصل زمستان داستان در اين مكان متفاوت است. كار در سرماي منفي 15 درجه و آنهم در محيط باز، سبب مي شود همكاران اين مجموعه با تمام وجود، سختي كار را حس كنند و البته آنها مردان بي ادعا و سختكوش هستند كه در اين شرايط كاري نيز دست از تلاش مضاعف نمي كشند.

يك مثال، سرماي استخوان سوز زمستان را در بخش معدن سرچشمه براي شما بيشتر مجسم مي كند:  در زمستان بعضاً مخزن سوخت كاميون ها كه بالاي 2000 ليتر است يخ مي زند و در اين شرايط بايد همكاران تعميرگاه سرويس و تعمير اين دستگاهها را انجام دهند كه واقعا كار سختي است. اين در حالي است كه اين مكان از امكانات گرمايشي نيز برخوردار نيست.

محققي در اين باره مي گويد: در فصل سرما واقعا كار سخت است چرا كه همكاران من بايد در دماي چندين درجه زير صفر كار كنند و تعطيلي به هيچ عنوان نداريم.  كارهاي صحرايي براي ماشين آلات هم بايد در ارتفاعات، سرما و شرايط دشوار انجام شود. بخصوص اينكه برخي امكانات ما خيلي محدود و كم است. با كمبود امكانات لجستيكي در بخش ماشبن آلات سبك روبرو هستيم، كارگاههاي ما محصور نيست و سيستم گرمايشي در زمستان ندارند. با توجه به گستردگي و وسعت تعميرگاه، بخش هايي از درب هاي تعميرگاه با عرض 11 متر و ارتفاع 10 تا 12 متر سفارش خريد داده شده اما چندين سال است كه خبري از آنها نيست، حتما متوجه مي شويد كه با اين بزرگي دربها، چه حجمي از هواي سرد در زمستان وارد كارگاه ما مي شود.

وي عنوان مي كند: سال گذشته با كمك معاونت مهندسي، يكسري بخاريهاي دمنده گرفتيم كه بتوانيم در زمستان امسال از آنها استفاده كنيم اما شرايط كاري در زمستان در اين مكان سخت و طاقت فرساست اما با اين وجود همكاران ما بدون ادعا و توقع، سختكوش و جهادي در حال كار هستند و در طول سال بسياري از تعميرات ما در نوع خود بي نظير بوده و تمام تلاش بنده اين بوده كه تلاش هاي همكاران خودم را مستندسازي و به سيستم اعلام كنم كه حداقل زحمت آنها ديده شود. با تمام اين وجود، هيچ زماني نبوده كه همكاران ما از كار در اينجا نالان باشند اما بالطبع يكسري برخي خواستها را دارند كه بنده بايد در حد توانم آنها را انجام دهم تا رضايت نسبي را ايجاد كنم.

رئيس تعميرگاه معدن مجتمع مس سرچشمه در پايان با ابراز اميدواري از اينكه اين كار استمرار داشته باشد، اظهار مي كند: همه شعار بنده اين است كه كار اگر قرار است انجام شود تيمي انجام شود، اگر خوب جواب داد تيم كاري خوب كار كرده و اگر جواب نداد تيم كاري پاسخگو است.

روابط‌عمومی مجتمع مس سرچشمه

 

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: