کد خبر: 223/ ١١:٤٠ - پنج شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 223
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مشاغل كليدي
آشنايي با شغل رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط:
اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه؛ تاثيرگذار با دامنه كاري فراگير
 
اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه از سه واحد تشكيل شده كه شامل واحد بهداشت محيط و محيط زيست، واحد دامپزشكي و واحدي كه بحث آلايندگي مجتمع را رصد مي كند، مي باشد.

دامنه كاري اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه بسيار فراگير است به نحوي كه از معدن دره زار، معدن سرچشمه، كارخانجات، سد رسوب گير، واحدهاي مالي در رفسنجان و آبرساني خاتون آباد در حيطه كاري اين امور قرار مي گيرد و كارشناسان امور بهداشت محيط و محيط زيست از همه اين مواضع، بازرسي انجام مي دهند.

اگر چه از تشكيل اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه حدود يك سال و نيم مي گذرد اما اين اداره در همين مدت كوتاه نيز نشان داده از واحدهاي تاثيرگذار در سلامت فردي كاركنان و محيط مجتمع بوده و به مرور بايد به سمتي برود كه نيروي انساني متخصص و كافي براي اين امور تامين گردد. در حال حاضر كارشناسان و كارشناسان ارشد اين امور 8 نفر مي باشند كه هر كدام روزانه حداقل 8 ساعت به بازرسي مي پردازند. با توجه به اينكه شيفت كاري نيز در اين واحد وجود ندارد و از طرفي ساعت كاري رستورانها به شيفتهاي عصر و شب نيز مي رسد بنابراين روزانه يك تا دو نفر به صورت كشيك عهده دار انجام وظايف بازرسي هستند.

محمد كرمي از سال 1383 وارد مجتمع مس سرچشمه شده و از سال 1385 نيز در امور ايمني، بهداشت و محيط زيست مجتمع مشغول به كار شده و حدود يكسال است كه عهده دار سمت رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه مي باشد.

اهم فعاليتهاي واحد محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه به شناخت عدم انطباقهاي مربوط به بحث بهداشت محيط و محيط زيست و همچنين بهداشت مواد غذايي برمي گردد و يكي از وظايف اصلي اين واحد ارتقاء بحث بهداشت محيط است.

مهمترين بحث شناخت آلاينده ها و عدم انطباق هاي بهداشتي، عدم انطباقهاي محيط زيستي و بهداشت مواد غذايي است كه همكاران و بارزسان اين واحد به بازرسي از قسمت هاي مختلف، تكميل چك ليست هاي بازرسي، گزارش موارد عدم انطباق، ارائه راهكارها و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه پرداخته و جهت اجراي اين اقدامات پيگيري لازم را به عمل مي آورند.

حضور حداكثري پرسنل واحد محيط زيست و بهداشت محيط براي مقابله با كرونا

با توجه به اينكه كرونا مسئله اول تمام جوامع دنيا و ايران اسلامي مي باشد و از طرفي خطر بالقوه اين ويروس كه تمامي مناسبات اجتماعي و اقتصادي را تحت تاثير خود قرار داده است، اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه براي پيشگيري از شيوع از اين ويروس منحوس به همراه ساير امورهاي مرتبط، از همان روزهاي نخست شيوع بيماري در كشور، با تمام توان وارد ميدان شد.

رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه در اين خصوص توضيح مي دهد: از تاريخ سوم اسفندماه كه كميته مديريت بحران و كميته پيشگيري از شيوع كرونا در مجتمع تشكيل شد، كارشناسان اين اداره نيز در حال انجام وظايف محوله در خصوص پيشگيري از شيوع كرونا بودند علي الخصوص در بحث بهداشت مواد غذايي، بهداشت اماكن عمومي و بهداشت سرويس هاي اياب و ذهاب به صورت خاص پيگيري انجام گرفت. از تاريخ 15 اسفند ماه نيز فرايند بيماريابي در سطح مجتمع توسط كارشناساني كه به مجموعه ما اضافه شدند(شركتهاي پيمانكاري)، انجام شد. همچنين از اواخر اسفند فرايند بيماريابي از مبادي ورودي مجتمع انجام و سه شيفت A، Bو Cپوشش داده مي شود، همچنين در مبادي وروردي شهرك سرچشمه توسط افسران بهداشت محيط افراد مورد پايش قرار مي گيرند.

وي توضيح مي دهد: برگزاري جلسات توجيهي براي اقدامات لازم در خصوص پيشگيري از شيوع كرونا، تهيه بروشور و پوسترهاي آموزشي، توزيع ملحفه يكبار مصرف به عنوان كاور روي صندلي سرويس هاي اياب و ذهاب، ضدعفوني ماشين آلات معدني در شيفت شب و روز، نصب دستگاه ضدعفوني كننده دست در ورودي رختكن ها، تعويض شيرآلات معمولي با شيرآلات پدالي و چشمي، نظارت بهداشتي بر روند توليد ماسك در كارگاه خيّرين گمنام رفسنجان، توزيع يك عدد ماسك و يك جفت دستكش يكبار مصرف به كليه كاميون هاي ورودي به مجتمع و ... از جمله اقدامات انجام شده در پيشگيري از شيوع كرونا در مجتمع بوده است.

كرمي ادامه مي دهد: كاري كه عمدتا توسط اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه در خصوص پيشگيري از شيوع كرونا انجام مي شود، تعيين نيازها، صدور اعلام نيازمندي، پيگيري تامين مواد، ابزار و تجهيزات لازم و ارائه دستورالعمل هايي در خصوص اجراي آنها مي باشد كه جا دارد در اين رابطه از تلاشهاي همكارانم در امور انبارها و سفارشات، نظارت، روابط عمومي، آموزش، بهداشت و درمان، حراست و ساير بخش ها تشكر كنم.

كرمي مي افزايد: در بحث پيمانكاران نيز كليه اقداماتي كه در ستاد پيشگيري از شيوع كرونا تصويب شده، از سوي پيمانكاران هم لازم الاجرا بوده است كه بحث نظارت بر اجراي صحيح اين مصوبات در شركتهاي پيمانكاري هم توسط اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه دنبال مي شود كه در اين بخش هم روند اقدامات رو به رشد بوده است.

نكته قابل تامل ديگر اينكه اقدامات پيشگيرانه اداره محيط زيست و بهداشت محيط منحصر به سطح مجتمع مس سرچشمه نبوده بلكه همه ذينفعان و افرادي كه در جوامع اطراف مجتمع زندگي مي كنند بويژه روستاهاي همجوار را نيز در برمي گيرد و در اين راستا چندين مورد آموزش، ضدعفوني و توزيع بروشور در روستاهاي همجوار مجتمع مس سرچشمه صورت گرفته است.

كرمي در خصوص توجه و مراقبت بيشتر از پرسنل و بازرسان واحد خود در مقابل كرونا، يادآور مي شود: با توجه به اينكه يكي از اركان مديريت بحران در حال حاضر در مجتمع مس سرچشمه واحد محيط زيست و بهداشت محيط مي باشد، طبيعتاً صيانت از سرمايه اصلي آن يعني منابع انساني نيز بايد در اولويت قرار گيرد لذا مهمترين بحث، سلامت خود اين بازرسان و پرسنل شاغل است كه تجهيزاتي متناسب با شغل آنها علاوه بر ماسك، دستكش و عينك، مانند لباس ضد ويروس و ... روزانه در بين آنها توزيع مي شود.

رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه ادامه مي دهد: همه اقداماتي كه در راستاي پيشگيري از شيوع كرونا صورت مي گيرد بايد از خود اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه شروع شود مانند ضدعفوني، تامين تجهيزات لازم، تجهيزات حفاظت فردي خاص، لباسهاي ضدويروس، ماسك، دستكش و ... كه بنا به وظايف شغلي در اختيار همكاران امورهاي مختلف قرار مي گيرد، در اختيار همكاران ما مي باشد و افرادي كه از خارج از مجموعه مس سرچشمه، به اين اداره پيوستند نيز در جلسات آموزشي متعددي شركت مي كنند چون نقش آنها كليدي است و با ابتلاي يكي از اين افراد به بيماري كرونا، ممكن است تمام مجموعه ما به اين بيماري مبتلا شود و بحراني علاوه بر شرايط فعلي، به مجموعه اضافه گردد، لذا حفظ سلامت اين افراد اولويت دارد.

پلمب چندين مكان غيربهداشتي نشان از جديت بازرسان واحد بهداشت محيط مي دهد، وي در اين رابطه مي گويد: در بازرسي از اماكن بازرسي شده، چندين مورد پلمب اماكن غيربهداشتي و حتي دو سه مورد تخريب اماكن غيربهداشتي را داشتيم كه عمدتا در شركتهاي پيمانكاري بود. در سطح مجتمع نيز در بحث پلمب اماكن غيربهداشتي موارد زيادي را داشتيم كه پس از رفع موارد، بازگشايي شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

كرمي سلامتي را بزرگترين نعمت خدادادي دانسته و در خصوص سختگيرانه برخورد كردن بازرسان خود در دوران شيوع كرونا، مي گويد: تمام اقداماتي كه توسط ستاد پيشگيري از شيوع كرونا مصوب شده لازم الاجراست و تمام تجهيزاتي كه در اختيار همكاران مجتمع مس سرچشمه قرار مي گيرد، براي حفظ سلامت خودشان بوده و با استفاده صحيح از اين منابع و تجهيزات مي توانند در جهت حفظ سلامت خود و جامعه پيرامون خود گام بردارند و از ارائه نظرات، انتقادات و پيشنهادات ارزشمند همكاران در افزايش اثربخشي اين اقدامات استقبال مي كنيم.

رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه از همكاران شاغل در اين اداره بخاطر زحماتي كه در دوران شيوع كرونا متحمل شده و مي شوند قدرداني كرده و مي افزايد: با وجود پتانسيل كمي كه در اختيار داشتيم از سوم اسفند ماه و از اولين روز شيوع كرونا، كشيك هاي همكاران ما سنگين تر شد و در حالي كه از 16 اسفندماه كه حضور حداقلي كاركنان در مجتمع مس سرچشمه مصوب شد اما در اداره محيط زيست و بهداشت محيط حضور حداكثري همكاران را داشتيم و حتي در ايام نوروز و سال تحويل، شيفت هاي Bو Cو كنترل ها ادامه يافت و همكاران ما برغم اينكه عادي كار بودند اما سه شيفت مجتمع را پوشش دادند كه جاي تقدير و تشكر از زحماتشان دارد.

وي در خصوص اثربخشي اقدامات صورت گرفته توسط واحد محيط زيست و بهداشت محيط براي جلوگيري از گسترش شيوع كرونا نيز بيان مي كند: طبيعتا در شرايط بحران نمي توانيم بگوئيم 100 درصد اقداماتي كه انجام گرفته اثربخش بوده اما قطعا اين اقدامات موثر بوده و ميزان اثربخشي با تلاش ما و همكاران ساير امورها روند رو به رشدي را دارد. در نظرسنجي هايي نيز كه طي يكي دو مرحله انجام شده، حدود 95 درصد از كاركنان مجتمع از فرايند بيماريابي رضايت داشته اند. طبيعتا موانع زيادي در تامين تجهيزات و اجراي آنچه كه تصويب شده و بايد اجرا مي شده است، وجود داشته است اما با همه اين وجود توانسته ايم مجموعه مس سرچشمه را به عنوان مجموعه اي پيشرو در مسير پيشگيري از شيوع كرونا بر سر زبانها بياندازيم.

نگاهي به ساير وظايف واحد محيط زيست و بهداشت محيط

رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه نظارت بر سلامت فرآورده هاي خام دامي را يكي ديگر از وظايف واحد خود برشمرده و مي گويد: بحث نظارت بر سلامت فرآورده هاي خام دامي از طريق دامپزشكي كه در مجموعه اين اداره فعال است هم در كشتارگاه شهرك، هم در مبادي ورودي مجتمع صورت مي گيرد. قبل از آنكه يك فرآورده خام دامي اعم از گوشت مرغ، ماهي و گوشت قرمز وارد مجتمع شود توسط دامپزشك اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه مورد بازديد قرار مي گيرد و در صورت تاييد اين فرد وارد مجتمع مي شود.

شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد سلامت شير و كيك كه روزانه در سطح مجتمع توزيع مي شود، چگونه ارزيابي مي شود، كرمي در اين رابطه توضيح مي دهد: در خصوص سلامت مواد غذايي مانند شير و كيك كه روزانه توزيع مي شود از طريق آزمايش هايي كه در آزمايشگاه اداره محيط زيست و بهداشت محيط انجام مي شود پايش مي شوند. ابتدا توسط بازرسان نمونه برداري از شير انجام شده و پس از اينكه در آزمايشگاه، شير مورد آزمايش قرار گرفت در صورت اخذ تاييديه، اجازه توزيع شير صادر مي گردد، همچنين نمونه برداري از آب و پساب از قسمتهاي مختلف مجتمع به صورت روزانه انجام مي شود و در آزمايشگاه اين نمونه ها بررسي مي شود كه به شناخت عوامل بيماريزا موجود در آب يا عدم انطباقهاي ناشي از عملكرد ناقص سيستم هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب كمك مي كند.

اما ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه در راستاي ارتقاء وضعيت بهداشتي، براي تجهيز آزمايشگاه براي انجام آزمايشهاي ميكروبي مواد غذايي اقداماتي صورت گرفته اما نمونه برداري و انجام اين آزمايش ها اكنون متوقف نيست و نمونه ها به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي شود.

كرمي در ادامه اظهار مي كند: حفظ منابع خاك به عنوان يكي از عناصر اصلي محيط زيست در دستور كار مجتمع مس سرچشمه است و در اين راستا خاكهاي آلوده ناشي از اختلاط با مواد نفتي را از سطح مجتمع جمع آوري كرده و در محدوده گود گرگين در سايت تصفيه خاكهاي آلوده با روشهاي فناوري زيستي مورد تصفيه قرار مي دهيم به نحوي كه قابليت كشت گياه را داشته باشد.

و يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته توسط اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه: كنترل انتشار بوي نامطبوع علي الخصوص در اماكن عمومي بويژه در رختكن ها و سرويس هاي بهداشتي مجتمع يكي از عوامل افزايش رضايتمندي كاركنان و ارتقاء سطح بهداشت محيط كارخانه مي شود كه در اين راستا با همكاري امور نظارت بر پيمانكاران دستگاههايي در چنج هاوس ذوب نصب شده كه خوشبختانه باعث افزايش رضايتمندي كاركنان شده و در ساير چنج هاوس ها و اماكن عمومي مجتمع مس سرچشمه نصب خواهد شد. اين دستگاهها ضمن از بين بردن بوي نامطبوع، به ضدعفوني هوا نيز خواهند پرداخت.

نظارت بر توسعه و حفظ منابع طبيعي بويژه فضاي سبز اطراف از ديگر وظايف اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه مي باشد. كرمي در اين خصوص مي گويد: طي تفاهم نامه اي كه در سال 1397 با اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان منعقد كرديم ملزم شديم كه 20 هزار هكتار پوشش گياهي در مجتمع مس سرچشمه را توسعه داده يا اصلاح كنيم كه در حال حاضر 1300 هكتار از اراضي و درختان ارژن اراضي اطراف كه درگير آفت گياهي لورانتوس بودند را با همكاري امور نظارت پاكسازي كرديم. همچنين كاشت ديم حدود 100 هكتار از اراضي داخل مجتمع را داشتيم كه اين اراضي تحت پوشش گياهي بادام كوهي قرار گرفتند. در مجموع اين فعاليت را بايد طي 8 سال ادامه دهيم تا تعهد 20 هزار هكتاري خود را انجام داده باشيم.

شغل كليدي مجتمع

با شرح وظايف و مسئوليتهايي كه براي شغل اداره محيط زيست و بهداشت محيط عنوان شد، بي شك دليل اهميت اين شغل عيان شد اما بهتر است از زبان رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع دليل اين اهميت بيان شود: اين شغل از اين جهت اهميت دارد كه كنترل آلاينده ها و كاهش انتشار آلاينده ها بر سلامت همه همكاران و ذينفعان و جوامع اطراف و حتي دنيا مي تواند تاثيرگذار باشد پس يكي از وظايف اصلي اين اداره، كاهش انتشار آلاينده ها در محيط زيست است. در راستاي كاهش انتشار آلايند هاي ناشي از فعاليت كارخانه ذوب مس سرچشمه به محيط زيست، كارخانه اسيد سولفوريك شماره 2 احداث شده و به عنوان بزرگترين طرح محيط زيستي كشور در آبان ماه سال 1398 توسط مقام محترم رياست جمهوري و با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت مورد بهره برداري قرار گرفت. همچنين يكي از چالشهاي اصلي محيط زيستي شركت ملي صنايع مس ايران، بحث فروش اسيد است كه در اين راستا، پروژه حمل و نقل ريلي اسيد سولفوريك در حال اجراست و بزودي به بهره برداري مي رسد.

وي ادامه مي دهد: دليل ديگر اينكه، روزانه نزديك به 10 هزار پرس غذا در مجتمع مس سرچشمه سرو مي شود كه ورود عامل بيماريزا به غذا و ايجاد كوچكترين مشكلي در بحث سلامت مواد غذايي سبب انتشار يك بيماري در سطح مجتمع و توقف خط توليد و آسيب به همكاران خواهد شد.

كرمي ادامه مي دهد: همانگونه كه شيوع بيماري كرونا در سطح دنيا تمام فعاليتها را مختل كرد، يكي از وظايف ما مديريت اين بحرانها و اپيدمي ها است كه كمك كنيم كه شيوع يك بيماري و وجود يك شرايط بحراني باعث توقف خط توليد و آسيب به تعداد زيادي از همكاران مجتمع نشود.

وي به كمبود نيروي انساني در واحد خود اشاره كرده و عنوان مي كند: در حال حاضر با 8 نفر در مجموعه اداره محيط زيست و بهداشت محيط فعاليت مي كنيم در حالي كه حدود 10 هزار نفر نيروي انساني كه در مجتمع مس سرچشمه اعم از شركتي و پيمانكار مشغول به كار هستند را بايد پوشش دهيم. لازمه ارتقاء وضعيت محيط زيست و بهداشت مجتمع، توسعه اين اداره است، خوشبختانه در يكسال و نيم گذشته اقدامات بسيار خوبي در اين اداره انجام شده و ما توسعه 100 درصدي اين اداره را داشته ايم اما يكي از مواردي كه ثابت كرد كه بايد اين اداره بايد از نظر كارشناس بيشتر تجهيز شود، بحث شيوع بيماريها است كه به نوعي زنگ خطر را براي ما به صدا درآورد.

رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه به برنامه هاي آتي واحد خود نيز اشاره مي كند: پياده سازي سيستم ها و استانداردهاي مرتبط با بحث بهداشت محيط و محيط زيست در برنامه كاري سال 1399 اداره محيط زيست و بهداشت محيط قرار دارد. از جمله اين استانداردها، استاندارد بين المللي سيستم مديريت محيط زيست ISO14001و استاندارد سيستم ايمني مواد غذايي ISO22000و همچنين طرح جامع مديريت پسماند مجتمع مس سرچشمه مي باشد.

كرمي در پايان از زحمات همكاران روابط عمومي در همه زمينه ها بويژه در جهت انتشار اطلاعيه ها، دستورالعمل ها، سيستم پيامكي فعال در مجتمع، همچنين از زحمات همه همكاران شاغل در مجتمع، مديران محترم امورهاي توليدي و پشتيباني بويژه امور انبارها و سفارشات، امور نظارت، روابط عمومي، حراست و ساير همكاران قدرداني كرده و ابراز اميدواري مي كند كه بحران كرونا را با حداقل آسيب پشت سر گذاشته و آينده درخشاني در بحث بهداشت محيط و محيط زيست داشته باشيم و تكاليف خود را در اين خصوص انجام دهيم.

روابط‌عمومی مجتمع مس سرچشمه

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: