کد خبر: 607/ ١١:٠٦ - سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 607
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مشاغل كليدي
آشنايي با امور آبرساني مجتمع مس سرچشمه
استخراج، انتقال، پمپاژ و توزيع آب در گستره دشت خاتون آباد تا مجتمع مس سرچشمه وظيفه ماست
 
از سال 1383 تا 1388 به عنوان كارشناس بهسازي آب، از سال 1388 تا 1391 سرپرست عمليات آبرساني، از سال 1391تا 1394 سرپرست آب برگشتي، از 1394 تا 1397 سرپرست تاسيسات خاتون آباد و از 1397 تاكنون به عنوان رئيس آبرساني مجتمع مس سرچشمه مشغول به كار است.

امور آبرساني مجتمع مس سرچشمه كار مديريت منابع آبي مختلف و برنامه ريزي جهت استخراج، استحصال و استفاده بهينه از منابع آبي در اختيار به طوري که ضمن رعايت الزامات شرکت ملي صنايع مس ايران رضايت مشتريان داخلي و بيروني مجتمع مس سرچشمه فراهم شود و اموال و دارائي هاي شرکت ملي صنايع مس ايران مورد حفاظت قرار گيرد را بر عهده دارد.

 

مهندس «حسين نصرت آبادي» 15 سال سابقه كار در مجتمع مس سرچشمه داشته و بيشتر اين سوابق كاري خود را نيز در امور آبرساني مس سرچشمه انجام داده است. اموري كه وظايفي متعدد دارد كه شرح آن حتي به 40 مورد مي رسد.

معرفي مجموعه آبرساني مس سرچشمه

امور آب و بازيافت مجتمع مس سرچشمه از سال 1393 پايه گذاري گرديد که تا قبل از آن به عنوان رياست آبرساني و زير مجموعه امور مهندسي بود. در سال 1393 که معاونت مهندسي شکل گرفت امور آب و دفع باطله به عنوان يکي از مديريت هاي زير مجموعه معاونت مهندسي شروع به کار کرد که در سال 1397 با توجه به نوع فعاليت هاي اين امور به امور آب و بازيافت تغيير نام داد. يکي از بخش هاي مهم و کليدي آن، اداره آبرساني مجتمع مس سرچشمه مي باشد. اين اداره با دارا بودن شبکه گسترده چاه ها، خطوط انتقال و توزيع، ايستگاههاي متعدد پمپاژ که نگهداري و تعميرات آن بر عهده پرسنل متعهد و کوشاي اين اداره مي باشد، ضمن رعايت کليه الزامات شرکت ملي صنايع مس ايران وظيفه تامين آب براي بخش هاي مختلف توليد ومشتريان خاص خود را برعهده دارد.

رئيس آبرساني مجتمع مس سرچشمه مي گويد: عمده فعاليت هاي اين اداره را مي توان در اين بخش ها ذكر كرد: استخراج آب از چاه هاي خاتون آباد جهت مصرف در بخش هاي صنعتي و شهري، انتقال، پمپاژ و توزيع آب در گستره دشت خاتون آباد تا مجتمع مس سرچشمه و در آينده نه چندان دور تا معدن مس دره زار، استحصال و بازيافت آب از منابع مختلف آبي نظير آب هاي سطحي، آب باران، زهکشي ها، رود خانه و... جهت مصرف در بخش‌هاي صنعتي، تامين آب شرب مجتمع مس سرچشمه، شهر هاي خاتون آباد و سرچشمه، روستاهاي همجوار مجتمع، بازيافت آب مصرف شده در كارخانجات مختلف كه به صورت بلودان سر ريز مي شود.

نصرت آبادي تصفيه پساب انساني در تصفيه خانه هاي فاضلاب و استحصال و جداسازي آب از باطله تغليظ و برگشت آن به مجتمع جهت مصرف در فرآيند فرآوري مس را از ديگر فعاليتهاي اين امور ياد كرده و ادامه مي دهد: مديريت نشست رسوب در سد رسوبگير جهت استفاده حداکثري از ظرفيت و گنجايش سد رسوبگير، کنترل و پايش سد رسوبگير در جهت حفظ و حراست و تامين ايمني سازه سد، ذخيره سازي و مديريت مخازن ذخيره آب از جمله ذخيره آب در سد آبي براي مواقع ضروري، مديريت مصرف آب و جلوگيري از هدر روي آب با استفاده از روش‌هاي به روز، انجام مسئوليت هاي اجتماعي شرکت در جهت و تامين آب روستاهاي همجوار از طريق ارسال آب و يا احياء قنوات، کنترل هاي زيست محيطي در جهت جلوگيري از ورود آلودگي هاي عمليات معدن کاري به چرخه آب پايين دست معدن و همگام سازي امور آب و بازيافت با طرح هاي توسعه اي نظير انتقال آب خليج فارس، راه اندازي معدن دره ‌زار، احداث كارخانه هاي جديد و ... از ديگر فعاليتهايي است كه انجام مي دهيم.

نگاهي به وظايف آبرساني سرچشمه

کنترل وضعيت منابع تأمين آب يكي از مهمترين وظايف امور آبرساني در مجتمع مس سرچشمه مي باشد. ميزان آبدهي چاه ها و انجام عمليات مورد نياز جهت در مدار بودن كليه چا ه ها، ميزان آب در دسترس و قابل برداشت از سد رسوبگير و انجام عمليات مورد نياز براي برداشت و انتقال آب، ميزان آب بازيافتي از تصفيه خانه بند انحرافي و تصفيه خانه شهرك و انجام عمليات مورد نياز براي بازيافت  و توزيع آب در اين رابطه صورت مي گيرد.

هماهنگي و ارتباط مستقيم با واحدهاي مختلف آبرساني در زمينه نحوه تامين و توزيع و  ارسال آب به مجتمع و ساير مصرف كننده ها، برنامه ريزي، نظارت و پشتيباني از برنامه هاي  بهره برداري، نگهداري و تعميرات، انتقال و توزيع و بازيافت آب، هماهنگي و همكاري مداوم با واحدهاي مصرف كننده از جمله واحد تغليظ به عنوان مصرف كننده عمده آب در زمينه چگونگي مصارف آب و وضعيت كيفيت آب، ايجاد هماهنگي بين واحدهاي عمليات، نگهداري و تعميرات، تاسيسات خاتون آباد، كنترل سد و كيفيت آب و نظارت بر تهيه و تدوين طرح ها و برنامه هاي مربوط به بهره برداري از شبکه هاي آب و فاضلاب و استفاده بهينه از تأسيسات در اختيار  در چارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب از ديگر وظايف امور آبرساني سرچشمه به شمار مي رود.

رئيس آبرساني مجتمع مس سرچشمه در خصوص وظايف ديگر امور خود مي گويد: تهيه گزارشات آماري و تحليلي و ايجاد بانک اطلاعاتي مربوط به وضعيت کمي و کيفي آب هاي توليدي(صنعتي، آشاميدني، بازيافتي و برگشتي از سد رسوبگير)، بررسي و کنترل مداوم در خصوص رعايت استانداردهاي بهره برداري، عمليات پرسنلي، دستگاه ها و ماشين آلات، ابزار و تجهيزات، بررسي گزارشهاي بهره برداري از شبکه شامل بازرسي ها، بازديد ها، حوادث، اتفاقات و... در تصفيه خانه ها، ايستگاههاي پمپاژ، واحد  نگهداري و تعميرات، واحد كنترل سد و كيفيت آب و واحد عمليات توزيع و انتقال آب و تجزيه و تحليل گزارشها، اعمال نظارت و کنترل موثر بر کليه فرآيندهاي تصفيه، ذخيره، انتقال و توزيع، بازيافت، داده برداري، استخراج آب از چاه،گند زدايي آب شرب،  اتوماسيون و.... در سطح تأسيسات در اختيار از جمله وظايف اين امور است.

نصرت آبادي با اشاره به اينكه شناسايي فرآيندها و تجهيزات موجود و فرآيند ها و تجهيزات مورد نياز  و نظارت بر انتخاب و طراحي تجهيزات مناسب براي تأسيسات جديد آب بر عهده اين امور است، مي افزايد: نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه هاي تله متري و کنترل از راه دور در تأسيسات آبي، نظارت ، راهبري و کنترل موارد مربوط به راه هاي کاهش هدر رفت آب، مطابق با ضوابط و سيستم هاي بهره وري انرژي، اعمال مسئوليت هاي مربوط به حفاظت، ايمني و سلامت کار در حوزه بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات توسط کارکنان زير مجموعه و پيمانکاران پروژه ها، کنترل و بازنگري در روش هاي عملياتي براي هماهنگي در عمليات بهره برداري و رعايت استانداردهاي بهره برداري از ديگر وظايفي است كه بر عهده ما است.

يكي ديگر از فعاليتهايي كه مهندس نصرت آبادي و همكارانش در آبرساني مجتمع مس سرچشمه انجام مي دهند نظارت بر روند تأمين، انتقال و توزيع آب و آبرساني سيار به مجموعه ها و روستاهاي همجوار مجتمع مس سرچشمه در راستاي انجام مسئوليت هاي احتماعي شركت، نظارت و کنترل بر روند  نگهداري و تعميرات در تأسيسات آبرساني، ايستگاه هاي پمپاژ، تصفيه خانه هاي آب و خطوط انتقال و شبکه هاي توزيع آب و برنامه ريزي جهت  نوسازي شبکه هاي فرسوده، اصلاح انشعابات، اصلاح زهكش ها و ... است.

وي مي گويد: نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي عملياتي واحد کنترل سد وکيفيت آب  شامل( داده برداري هاي هواشناسي، داده برداري هاي كنترل سد ها، ارائه اطلاعات هواشناسي و جوي، ارسال نمونه ها به آزمايشگا ه ها،  كنترل PH ، پروژه هاي کنترل کيفي، تعيين ايستگا ههاي نمونه برداري ثابت و نظارت بر داده برداري صحيح از اين ايستگا ه ها همچنين نظارت و كنترل بر نحوه برداشت آب از دشت خاتون آباد مطابق با برنامه هاي توليد و تهيه گزارش هاي ماهيانه و ساليانه از ميزان برداشت آب نيز بر عهده اين امور است.

رئيس آبرساني مجتمع مس سرچشمه ادامه مي دهد: بررسي و شناسايي آلاينده ها و بهبود مستمر فرآيند کنترل کيفيت آب در منابع با استفاده از آخرين دستاوردها و فن آوري با همكاري امور ايمني، نظارت بر روند كنترل PH و آهك زني(فرآيندي، هزينه اي).هماهنگي ، نظارت و كنترل موثر در طراحي و اجرا ي شبكه هاي آبرساني جديد  و طرح هاي توسعه، تهيه و تدوين برنامه ها و نيازهاي تحقيقاتي در حوزه هاي مرتبط با آب و بازيافت آب، بررسي گزارشات تحليلي دوره اي در فاز عمليات، تعميرات برق و ابزار دقيق، مكانيك و كنترل سدها، تهيه و تدوين برنامه پيش بيني توليد ساليانه با توجه به برنامه هاي توليد ارائه شده از واحد هاي توليدي، مشاركت در ماموريت ها و مسئوليت هاي محول شده در حوزه فعاليت هاي اجتماعي شركت ملي صنايع مس ايران و كنترل و پيگيري كليه فعاليت ها در سيستم نت و پيگيري جهت انجام کار به صورت كامل از ديگر وظايف تعريف شده در امور آبرساني مس سرچشمه مي باشد.

 

چرا شغل كليدي؟

مديريت منابع آب و كنترل مصارف در مجتمع مس سرچشمه امري پيچيده و از اهميت زيادي بر خوردار است از آنجا كه منابع تامين آب اندك مي باشند و كارخانجات مختلف نيز بر اساس طراحي‌ کارخانه قادر به استفاده از انواع خاصي از آب مي‌باشند نياز است بين منابع آبي، ميزان مصرف و نوع آبي که واحد هاي مصرف كننده نياز دارند توازن برقرار گردد، به نحوي که نه تنها روند توليد دچار خدشه نشود بلکه ميزان آب مورد نياز هر کارخانه نيز مطابق باكيفيت مورد نظر مصرف کننده ضمن رعايت كليه الزامات و اهداف شركت در اختيار آن کارخانه قرار گيرد. اين امر، كار چندان آساني نيست و نياز است جهت دست يابي به اين مهم از عناصر متعددي بهره گيري نمود.

تجربه کافي و استفاده از آن، دانش و توان فني و استفاده از آن، متعهد بودن به شركت و سازمان، آگاهي از منابع آبي دراختيار، آگاهي از توان پرسنلي مجموعه، آگاهي از دانش فني اداره و تاييد اطلاعات و داده هاي جمع آوري شده جهت اخذ تصميمات مديريتي، برنامه ريزي و مديريت منابع و مخازن ذخيره هم از نظر کمي( ظرفيت مخازن/ تعداد مخازن و ...)  و هم از نظر کيفي (pH کنترل/ آناليز و ... )، رعايت الزامات قانوني و اهداف کلان شرکت، قدرت تصميم گيري در شرايط خاص( بحراني، سخت و .... ) و  سايرعناصر ديگر كه بايد توامان مد نظر قرار گيرد تا بتوان مديريت تامين، انبارش، انتقال و توزيع مناسب آب را انجام داد.

مهندس نصرت آبادي در اين رابطه توضيح مي دهد: ماهيانه 10 ميليون مترمکعب آب در گردش مجتمع مس سرچشمه جهت کسب رضايت مشتريان متعدد اين مجتمع از منابع آبي در اختيار تامين مي گردد، در خلال برنامه ريزي براي تامين اين حجم آب بايستي الزامات و استاندارد هاي ادارات مطبوع نظير واحد انرژي، ايمني، بهداشت و محيط زيست و... نيز مدنظر قرار گيرد و رعايت شود و اين حجم از کار و برنامه ريزي براي تامين و برآورده شدن مباحث مختلف نشان مي دهد که اين شغل ازاهميت ويژه اي برخوردار است.

اگر اين شغل حذف شود؟

رئيس آبرساني مجتمع مس سرچشمه در ادامه خاطرنشان مي كند: راهبري و مديريت بهره برداري از منابع آبي و مديريت مصارف آب در مجتمع مس سرچشمه از پيچيدگي و اهميت فراواني برخوردار است و نبود مديريت يكپارچه خسارات جبران ناپذيري به بار خواهد آورد. اگر چه در بخش هاي مختلف هر يک از همکاران گوشه اي از فرآيندهاي کاري را بر عهده دارند و با زحمت فراوان هر يك از بخش هاي استخراج، انتقال و توزيع آب را انجام‌ مي‌دهند و همچنين نگهداري و تعميرات با شرايط بهينه در جريان است، اما چنانچه فعاليت همكاران با هماهنگي، مديريت و برنامه ريزي انجام نشود و فعاليت ها به صورت جزيره اي انجام شود، در مدت زمان کوتاهي آشفتگي و نابساماني، مجموعه را فرا خواهد گرفت كه اين امر در کوتاه مدت سبب نارضايتي مشتريان و در دراز مدت سبب هدر رفت  منابع آبي گرانقدري خواهد شد كه طي ساليان دراز و با زحمت و مديريت يكپارچه حفظ و حراست شده اند.

چند عملکرد خاص

نصرت آبادي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي كند: در راستاي اهداف كلان مجتمع مس سرچشمه و در جهت نيل به اهداف و خط مشي شركت ملي صنايع مس ايران و تحقق برنامه ها و اهداف ترسيم شده شركت، عملكرد اداره آبرساني را مي توان در سر فصل هايي از جمله ارتقاء عملكرد و بهره وري سازمان، بهينه سازي مصرف مواد، قطعات، آب و حامل هاي انرژي، افزايش ضريب ايمني و رفع موارد ناايمن خلاصه كرد.

رئيس آبرساني مجتمع مس سرچشمه ادامه مي دهد: در بخش ارتقاء عملكرد و بهره وري سازمان، تهيه و تدوين سند چشم انداز و نقشه راه امور آب و بازيافت در (21) بند و دست يابي به 90 در صد از اهداف سند چشم‌نداز در سال 1397، به روز رساني سازمان پرسنلي امور آب و بازيافت، تشکيل کميته فني امور آب و بازيافت در جهت استفاده از توان فني و مهندسي نيروهاي متخصص اين امور و برنامه ريزي جهت استفاده از منابع جديد آبي ( آب خليج فارس ) را انجام داديم.

نصرت آبادي با اشاره به بهينه سازي مصرف مواد، قطعات، آب و حامل هاي انرژي، مي افزايد: تعويض 6000 متر ازخطوط لوله فرسوده آب برگشتي در سال 1397 در جهت جلوگيري از هدر روي آب، استفاده از روش هاي نوين جلوگيري از هدر روي آب و ثبت آن در قالب پروژه دکتري در مرکز تحقيقات ( در حال حاضر در حال رايزني براي اجرا مي‌باشد) و نصب ايستگاه هاي داده برداري در مسير رود خانه شور در جهت کنترل منابع آبي و تدقيق قراردادهاي في مابين مجتمع مس سرچشمه و آب منطقه اي  در اين زمينه صورت گرفته است.

وي اجراي حصار کشي و نصب دوربين، نصب دزد گير و انجام کليه مراحل حفاظت پيراموني چاه هاي تامين آب در دشت خاتون‌آباد و ايستگا هاي انتقال آب برگشتي در خط لوله آب برگشتي درجهت حفاظت و حراست از اموال مجتمع مس سرچشمه را در راستاي افزايش ضريب ايمني و رفع موارد ناايمن برشمرده و اضافه مي كند: در راستاي بهبود فرآيندهاي عملياتي نيز افزايش ظريب ايمني سامانه هاي کلر زني با نصب سامانه هاي هوشمند و اتومات و انجام سه مانور موفق در زمينه خنثي سازي گاز كلر  و اطفاء حريق  ناشي از سامانه هاي كلر زني، احياء 400 متر از زه کش هاي مجتمع مس سرچشمه تا پايان سال 1397 و عقد قرارداد جهت احياء300 متر ديگر تا پايان سال1398 و کنترل pH آب با مديريت فرآيندآهک زني در مسير رودخانه شور انجام گرفته است.

روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: