کد خبر: 77/ ١٢:٤٥ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 77
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, مدير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199189
موضوع: استفاده از خدمات دو دستگاه جاروي مکنده صنعتي در سطح مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

استفاده از خدمات دو دستگاه جارو مكنده صنعتي متحرك به منظور نظافت معابر و جاده ها و خيابانهاي سطح مجتمع و اطراف انبارهاي مواد (كنسانتره مس و موليبدن و انبارهاي سنگ  و ...)، پيرامون تجهيزات، نظافت در ارتفاعات و طبقات كارخانجات، فضاهاي داخلي و خارجي كارخانجات، براي جمع آوري موادي از رنج بندي مواد پودري شكل تا قلوه سنگهاي ريخته شده زير نوار نقاله ها و مواد خشك و دوغاب كارخانه ها در سه شيفت كاري (A,B,C) به تشخيص دستگاه نظارت به ميزان حداقل 18 ساعت كار مفيد براي هر دستگاه در طول شبانه روز.

    ب -  مدت اجرا: سه سالشمسي (شامل سه دوره يکساله)از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

60 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

ü      كاميون، شاسي، دستگاه مكنده، host suction، سوييپر  و تجهيزات يدكي .

ü       جارو، بيل، كلنگ، گاري دستي و تامين كليه مصالح، متريال وتجهيزات جهت اجراي موضوع قرارداد .

مشخصات فني دو دستگاه مكنده صنعتي

رديف

عنوان

مشخصات فني

توضيحات

1

قدرت موتور

250kw

بخش سيستم مكنده

2

قدرت مكش

8000M3/h

توانائي مكش مواد بصورت افقي حداقل تا 100 متر و ارتفاع 70 متر را دارا باشد

3

نوع مخزن

استنلس استيل

داراي ويبراتور و جك تلسكوپي

4

حجم مخزن

10M3

 

 

ü         مشخصات و قابليت هاي مورد نياز دستگاههاي مکنده صنعتي بشرح ذيل مي باشد:

1-    دستگاه جارو مكنده  صنعتي بايد قابليت جمع آوري دوغاب وكنسانتره موجود در سطح كارخانجات را داشته باشد.

2-    ماشين مكنده صنعتي بايستي مجهز به كليه لوازم جانبي و داراي توانايي پاكسازي مواد به صورت عمودي در ارتفاع (حداقل 70 متر ارتفاع ) و بطور افقي ( تا حداقل 100 متر) باشد .

3-     سيستم جاروي صنعتي بايد توانايي جمع آوري گرد و غبار از بالاترين طبقات كارخانجات مجتمع و همچنين دسترسي به نواحي مختلف كاري را دارا باشد .

4-    قابليت  استفاده از دكل(boom تلسكوپي) تا ارتفاع حداقل 70 متر را دارا باشد.

5-    قابليت استفاده از sweeperجهت تميز كردن سطح جاده ها و سويي پر هاي جانبي و كوچك جهت استفاده در طبقات  را دارا باشد.

6-    قابليت جمع آوري ذرات به صورت مرطوب و خشك از طبقات مختلف كارخانجات وسطح جاده هاي مجتمع.

7-    توانايي مكش ودمش مواد خشك ومايع در داخل واز يك تانك قابل تخليه.

8-    توانايي تخليه كل تانك توسط جكهاي هيدروليك به شكل خالي كردن وسرازير نمودن مواد داخل تانك.

9-    توانايي جمع آوري گردو غبار خشك، دوغاب، ريجكت  و كنسانتره.

10-     قابليت نظافت محيط هاي گسترده با مقادير زياد گرد و غبار و يا ذرات زائدي كه معمولا جمع آوري آنها دشوار است.

11-     دستگاه مورد استفاده بايد كاملاً نو باشد (حداقل 2008) و كليه استانداردهاي ماشين آلات صنعتي را دارا باشد (ارائه استاندارد هاي مذكور در ضمن برگزاري مناقصه ضروري مي باشد).

12-     دستگاه مورد نظر بايستي قابليت جمع آوري دوغاب كنسانتره(PULP)  موجود در سطح كارخانجات را دارا باشد.

13-     سيستم داراي SAFETY FILTER  با حداقل سطح 30 متر مربع در 3 كاتريج و با حداقل افت فشار باشد.

14-     مجهز بودن به فيلتر STINLESS STEEL  براي ذرات بزرگتر از 150 ميكرون و سيستم فيلترH  شكل براي ذرات كمتر از 0.005 درصد.

15-     قابليت جمع آوري مواد خشك و مرطوب از قسمتها و طبقات كارخانجات و سطح جاده هاي مجتمع.

توضيح:ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 1.700.000.000 ريال (يک ميليارد و هفتصد ميليون ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

4- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

5- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

6- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

7 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: