كد گزارش:36 --- تاريخ درج: 1398/03/27


  افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته و پنچمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی با حضور سعد محمدی مدیر عامل، مهندس محمدی عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، دکتر دهقان معاون اقتصادی استاندار کرمان و مسوولان استان و شهر #رفسنجان در سایت نمایشگاههای بین المللی کرمان

  • image1

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image2

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image3

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image4

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image5

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image6

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image7

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image8

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image9

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  • image10

   گزارش تصويري افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی ، تجهیزات وابسته

  <<بازگشت