كد گزارش:35 --- تاريخ درج: 1398/01/24


  کمک‌های غیر نقدی مجتمع مس سرچشمه و شرکت‌های پیمانکاری، به ارزش بیست میلیارد ریال عصر دیروز و صبح امروز عازم مناطق سیل زدۀ خوزستان و لرستان شد.

  • image1

   کمک‌های غیر نقدی مجتمع مس سرچشمه به مناطق سيل زده

  • image2

   کمک‌های غیر نقدی مجتمع مس سرچشمه به مناطق سيل زده

  • image3

   کمک‌های غیر نقدی مجتمع مس سرچشمه به مناطق سيل زده

  • image4

   کمک‌های غیر نقدی مجتمع مس سرچشمه به مناطق سيل زده

  • image5

   کمک‌های غیر نقدی مجتمع مس سرچشمه به مناطق سيل زده

  • image6

   کمک‌های غیر نقدی مجتمع مس سرچشمه به مناطق سيل زده

  <<بازگشت