كد گزارش:31 --- تاريخ درج: 1397/06/17


  مراسم اختتامیه حفظ سوره های حشر و حجرات با حضور امام جمعه، مدیر مجتمع مس سرچشمه، رییس شورای اسلامی شهر رفسنجان و جمعی از مسئولین و شرکت کنندگان در تالار خیام دانشگاه ولی عصر عج برگزار شد.

  • image1

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image2

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image3

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image4

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image5

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image6

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image7

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image8

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  • image9

   مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ حفظ سوره های حشر و حجرات

  <<بازگشت