كد گزارش:26 --- تاريخ درج: 1397/05/23


  جشن ایثار با حضور نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، مدیر مجتمع مس سرچشمه و جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا در سالن شهید محمدی پور شهر مس سرچشمه در تاريخ 97/05/22 برگزار گرديد.

  • image1

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image2

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image3

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image4

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image5

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image6

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image7

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image8

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image9

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  • image10

   گزارش تصویری برگزاری مراسم جشن ایثار

  <<بازگشت