معدن سرخ
صنعت سبز

بهره برداری از پروژه کارخانه اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه

معدن سرخ
صنعت سبز

معدن سرخ
صنعت سبز

آرشیو

میزان تولید
شرکت ملی صنایع مس ایران
در سال 1397

0 تن
0 تن
0 تن
0 تن

معرفی

محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران

آرشیو
اکسیژن
اکسیژن
اکسیژن

تولید کننده:
AryanicCMSnull
استاندارد:AryanicCMSnull
اطلاعات بیشتر

لجن آندي
لجن آندي
لجن آندي

تولید کننده:
AryanicCMSnull
استاندارد:AryanicCMSnull
اطلاعات بیشتر

بیلت
بیلت
بیلت

تولید کننده:
AryanicCMSnull
استاندارد:AryanicCMSnull
اطلاعات بیشتر

سرباره
سرباره
سرباره

تولید کننده:
AryanicCMSnull
استاندارد:AryanicCMSnull
اطلاعات بیشتر

ته پاتیل
ته پاتیل
ته پاتیل

تولید کننده:
AryanicCMSnull
استاندارد:AryanicCMSnull
اطلاعات بیشتر

کنسانتره
کنسانتره
کنسانتره

تولید کننده:
AryanicCMSnull
استاندارد:AryanicCMSnull
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
قیمت محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران آرشیو ...

اطلاع رسانی

مناقصه / مزایده / اطلاعیه

آرشیو