آگهي تجديد مناقصه شماره 4199104
موضوع: اجراي فاز دوم حفاظت پيراموني بر روي ديوار خارجي کارخانجات خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199105
موضوع: انجام عمليات مهندسي، تأمين تجهيزات و اجراي شبكه كابلي برقرساني به كارخانه فلوتاسيون سرباره مجتمع مس سرچشمه به صورت epc - E45
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199105
موضوع: تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات روشنایی محوطه و خیابان‌های سایت مجموعه ورزشی مس کرمان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199104
موضوع: تامین، نصب و راه اندازی سیستم تشخیص و اعلام حریق مجموعه ورزشی مس کرمان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199103
موضوع: تامین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته (CCTV) مجموعه ورزشی مس کرمان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199102
موضوع: تامین، حمل، نصب و راه اندازی فن کویل‌ها و اسپلیت‌های مجموعه ورزشی شهدای مس کرمان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199101
موضوع: تهیه و تامین تجهیزات پمپخانه مرکزی مجموعه ورزشی مس کرمان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199107
موضوع: ساخت و توسعه بستر هيپ 7 مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 جمعه ٢٩ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21992811
موضوع: خريد، نصب، راه اندازي و پشتيباني (web application firewall) WAF
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهی مناقصه شماره 21982807
موضوع: انجام خدمات ژئوتکنيک پروژه هاي جاري و توسعه طرح جامع آب شركت ملي صنايع مس ايران
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>