آگهي تجديد مناقصه شماره 2199101
موضوع: اجراي عمليات مقاوم سازي و بهسازي سازه نوار نقاله شماره 2 مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق تجديد مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199116
موضوع: طراحي، تامين و نصب يك عدد مخزن ذخيره كنسانتره به همراه سيستم انتقال مواد و توزين در زير آن, در انبار قديم كنسانتره
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199106
موضوع: اجراي عمليات تهيه، تامين، ساخت، نصب و راه‌اندازي راهرو دسترسي به جرثقيل سقفي انبار كنستانتره جديد كارخانه ذوب مس خاتون‌آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199107
موضوع: انجام عمليات تخليه، برش، پرس و بسته بندي20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون‌آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199114
موضوع: اصلاحات آهك هيدراته تغليظ مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي شناسايي پيمانكار
موضوع: شناسايي پيمانكاران معدنكاري توانمند جهت انجام عمليات حفاري، انفجار، باطله برداري و استخراج ماده معدني در معادن مس سرچشمه, سونگون و ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد شركتهاي توانمند و داراي امكانات كافي جهت عمليات معدنكاري در معادن تحت پوشش خود را جهت تكميل منابع بانك اطلاعات, شناسايي نمايد.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199115
موضوع: اصلاحات روشنايي كارخانجات تغليظ مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199108
موضوع: پروژه احداث راه كنار گذر معدن مس دره آلو
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199101
موضوع: انجام خدمات مشاوره جهت احداث كارخانه تغليظ ميدوك فاز دو
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199107
موضوع: انجام کليه عمليات معدنکاري جهت استخراج باطله و ماده معدني در معدن روباز مس چهل کوره زاهدان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>