آگهي مناقصه شماره 21972526
انجام عمليات بهينه سازي و افزايش روشنايي نواحي مختلف كوره فلش مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٣ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972519
انجام عمليات طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم مشعل هاي كمكي گازسوز كوره هاي كنورتر امور ذوب مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٢ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره 88
فروش اقلام ضايعاتي مازاد در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابك از طريق مزايده عمومي
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 27 گروه از اقلام ضايعاتي مازاد در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابك( شامل : ضايعات چوب ، پلاستيك ، مخزن ذخيره خاك،انواع لوازم كامپيوتري و برقي، انواع ضايعات اداري ، خانگي و ابزار آلات، ضايعات آهن ، انواع ساندويچ پنل ، فيلترهاي روغن ، آلومينيوم و بشكه هاي 220 ليتري )خود را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 21972409
احداث فضاي سبز ، نگهداري فضاي سبز، ايجاد سيستم آبياري قطره اي و نگهداري و تعميرات مربوطه وسمپاشي درختان در مجتمع مس ، اماكن اداري ، مسكوني و ورزشي شهر مس سرچشمه ، امور مالي رفسنجان ، آبرساني و باغ گمانه خاتون‌آباد و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير مجددا" از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972511
بازسازي و نوسازي، ساخت ، نصب و راه اندازي تريپر نوار شماره 21 و متعلقات مربوط به آن در كارخانجات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2509
پروژه راه اندازي ارتباطات مخابراتي و شبكه اي انبارشركت ملي صنايع مس ايران واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندر عباس با شبكه ديتا و مخابرات شركت ملي صنايع مس ايران
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972507
تامين و نصب دو عدد درب كركره اي گالوانيزه اتوماتيك ضد باد جهت تعمير گاه معدن مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٤ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972505
حمل سنگ معدني، سنگ ريجكت كارخانه تغليظ و پسماند با رطوبت كم كارخانه غبار از محل هاي توده شده و تخليه آنها در محلهاي تعيين شده در هيپ هاي امور ليچينگ و بيوليچينگ و ساير مكانهاي مورد نظر كارفرما در سطح مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972506
تميزكاري كليه قسمتهاي تجهيزات, دستگاهها و ماشين آلات كارخانه با روش Ice Blast
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972502
اجراي خط لوله انتقال پالپ از سايت خردايش به سايت فلوتاسيون دره زار و همچنين تاسيسات موردنياز جهت تامين آب و مديريت باطله كارخانه تغليظ دره زار مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>