آگهي مناقصه شماره 21972498
انجام عمليات فنس كشي دوجداره ، اصلاح فنس موجود ، زير سازي بستر لاينر و اجراي ديوار پيش ساخته در بعضي از مناطق مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهـي تجديد مناقصه شماره 2387
اجراي كارهاي باقيمانده استاديوم ورزشي در مجموعه فرهنگي ورزشي متعلق به شركت ملي صنايع مس ايران واقع در رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذارنمايد.
 شنبه ١٠ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972488
تهيه لاينر واجراي عمليات لاينر گذاري 310.000 متر مربع ازسطح هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه(شامل خريد و نصب)
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972489
تهيه مصالح و اجراي بستر ، خريد ادوات و تجهيزات فني سنجش آب و نصب و راه اندازي در ايستگاههاي دبي سنجي رودخانه شور مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره 87
آگهي مزايده شماره 87
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش دو گروه از اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود در انبارهاي مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك و انبار شركت مس دربندر عباس و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 سه شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972480
انجام خدمات بازرسي، مشاوره، مميزي و انجام تعميرات جزئي مربوط به الكتروفيلتر هاي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به همراه متعلقات و تجهيزات مربوطه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " انجام خدمات بازرسي، مشاوره، مميزي و انجام تعميرات جزئي مربوط به الكتروفيلتر هاي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به همراه متعلقات و تجهيزات مربوطه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها/ موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ١٩ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972483
تامين يكدستگاه جاروي مكنده صنعتي و يكدستگاه سويپر صنعتي جهت ارائه خدمات بصورت شبانه روزي در كاخانجات ذوب مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 يکشنبه ١٣ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 21972459
پروژه (E4) شامل طراحي،تامين و اجراي جايگزيني ركتيفايرها و ترانسفورماتورهاي ركتيفايري پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع تمديد مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972478
پروژه تامين و تعويض خطوط لوله آب ورودي وخروجي كولينگ تاور بخش ريخته گري امور پالايشگاه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972477
انجام عمليات معدنكاري در معدن سنگ آهك پيرقوچون( شامل حفاري ، انفجار ، دپو ، بارگيري ، باربري ، تخليه ، گريدر زني و آبپاشي ) و حمل سنگ آهك به مجتمع مس سرچشمه.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت و بومي استان كرمان واگذار نمايد .
 يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>