اسامي برگزيدگان قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

رديف کد داوطلب نام نام خانوادگي حوزه جايزه
1 13290 عصمت بلوچ مهدي اباد رفسنجان 3 ميليون تومان
2 14286 محمدرضا صالح زاده رفسنجان 2 ميليون تومان
3 12908 زهرا ملاشفيعي رفسنجان 1 ميليون تومان
4 13150 سليمه شهابي رفسنجان 500 هزار تومان
5 12378 رقيه جعفريان غلامرضائي انار 500 هزار تومان
6 12533 فائزه حاج محمدي عربي زاده انار 500 هزار تومان
7 13655 فرشته جعفري مهدي اباد رفسنجان 500 هزار تومان
8 12781 بهاره رضايي نيك رفسنجان 500 هزار تومان
9 14273 محمد مهدي حسيني رفسنجان 500 هزار تومان
10 13181 سميه شهاب الديني رفسنجان 500 هزار تومان
11 12900 زهرا سرچشمه پور رفسنجان 500 هزار تومان
12 12569 مهديه روشني حسن آبادي انار 500 هزار تومان
13 12581 ندا ماندگاري اناري انار 500 هزار تومان
14 13519 فاطمه سعيد پاريزي رفسنجان 500 هزار تومان
15 12911 زهرا زينلي پور ريسه رفسنجان 500 هزار تومان
16 14002 نجمه بازمانده مغوئي رفسنجان 500 هزار تومان
17 14020 نرگس پورهادي رفسنجان 500 هزار تومان
18 13641 فرشته نژادشاهرخ آبادي رفسنجان 500 هزار تومان
19 13978 نازيلا عبدلي رفسنجان 500 هزار تومان
20 13438 فاطمه ميرزايي رفسنجان 500 هزار تومان
21 14290 محمود شريفي رفسنجان 500 هزار تومان
22 13776 مريم خليلي نژاد رفسنجان 500 هزار تومان
23 13206 شيما حسن زاده سبلويي رفسنجان 500 هزار تومان
24 13166 سميه معصومي صدر رفسنجان 500 هزار تومان
25 13097 زينب کمالي جعفرآبادي رفسنجان 500 هزار تومان
26 14416 روح الله پورباقري جعفرآبادي رفسنجان 500 هزار تومان
27 14221 غلامرضا سنجي رفسنجان 500 هزار تومان
28 12751 بتول محمدي نسب شهراباد رفسنجان 500 هزار تومان
29 14435 محمدرضا رمضان جلالي سرچشمه 500 هزار تومان
30 14427 مجيد ايماني سرچشمه 500 هزار تومان
31 14384 مرضيه مصلي‌نژاد سرچشمه 500 هزار تومان
32 14137 حسين قائمي زاده رفسنجان 500 هزار تومان
33 14239 محمد حسيني نسبيان رفسنجاني رفسنجان 500 هزار تومان
34 14358 عاليه عزتخواه سرچشمه پلوپز
35 14132 حسين بتکن رفسنجان پلوپز
36 13558 فاطمه صفري نسب رفسنجان پلوپز
37 14406 نفيسه وثوقي رهبري سرچشمه پلوپز
38 13468 فاطمه ترقي خواه پاريزي رفسنجان پلوپز
39 12482 فاطمه رسولي نيا انار پلوپز
40 12690 اکرم ميرزايي رفسنجان پلوپز
41 13123 سحر ابراهيم نژاد رفسنجان پلوپز
42 12707 الهام رضواني پور رفسنجان پلوپز
43 13327 فاطمه بلوچ رفسنجان پلوپز
44 12924 زهرا بلوچ مهدي اباد رفسنجان پلوپز
45 14407 هما صفي پور سرچشمه پلوپز
46 13028 زهرا عاشوري رفسنجان پلوپز
47 13787 مريم جلالي خليل آباد رفسنجان پلوپز
48 13205 شيما رحماني کشکوئيه رفسنجان پلوپز
49 12504 فاطمه رنجبر سليمي شاهم آبادي انار پلوپز
50 13983 ناهيد يزدانپناه کشکوئي رفسنجان پلوپز
51 12982 زهرا عودي رفسنجان پلوپز
52 13317 فاطمه ميرزايي خليل آبادي رفسنجان پلوپز
53 13463 فاطمه حسني رفسنجان پلوپز
54 12751 بتول محمدي نسب شهراباد رفسنجان پلوپز
55 12946 زهرا زينلي نسب رفسنجان پلوپز
56 13053 زهرا السادات ميرزماني رفسنجان پلوپز
57 13938 مهديه کربلائي اسمعاعيلي داوراني رفسنجان پلوپز
58 14005 نجمه اسمعيل زاده فتح آبادي رفسنجان پلوپز
59 12862 رضوانه جعفري کورگه رفسنجان قابلمه
60 13757 مرضيه ذاکري بازمانده رفسنجان قابلمه
61 13874 معصومه شفيعي پور مرجي رفسنجان قابلمه
62 13411 فاطمه زينلي پور رفسنجان قابلمه
63 13087 زهره حاجي محمدي راويزي رفسنجان قابلمه
64 13718 محبوبه احمدپور گهرت رفسنجان قابلمه
65 13062 زهره طالبي نوش آباد رفسنجان قابلمه
66 14357 طيبه کريميان سرچشمه قابلمه
67 12799 حديث بيگاني رفسنجان قابلمه
68 14184 علي سالاري رفسنجان قابلمه
69 13139 سکينه سادات حسيني دره کردي رفسنجان قابلمه
70 14423 علي محمودي سرچشمه قابلمه
71 12695 اکرم حسني هرمزآباد رفسنجان قابلمه
72 13077 زهره شدت رفسنجان قابلمه
73 12486 فاطمه صادقيان بهمن آباد انار قابلمه
74 14029 نسرين رضايي مهدي آبادي رفسنجان قابلمه
75 12713 الهام محمدرضاخاني رفسنجان قابلمه
76 14050 هانيه محبي مقدم رفسنجان قابلمه
77 12684 اکرم خوشگوار رفسنجان قابلمه
78 13133 سکينه شريف آبادي باقري رفسنجان قابلمه
79 13050 زهرا حيدرزاده رفسنجان قابلمه
80 13901 منيژه شريفي رستم آبادي رفسنجان قابلمه
81 12764 بتول عبدالله پور رفسنجان قابلمه
82 14323 حميده جعفري پاريزي سرچشمه قابلمه
83 14201 علي ده شيري پاريزي رفسنجان قابلمه

کلید سوالات مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره های مبارکه «واقعه و مزمل»

توضیح: سوال شماره 4 با توجه به اشتباه تایپی از مسابقه حذف گردید.

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط