معاونت طرح و توسعه

 رديف

 نام ونام خانوادگي

 سمت

 پست الكترونيك

1

بابک بابائی

مدیر امور اكتشافات و مهندسي توسعه 

babaei@nicico.com

2

رضا پرنيان 

مدير پروژه معدن مس چهل كوره زاهدان

parnian@nicico.com 

3

جلیل حسانی

سرپرست طرح معادن مس تفت و دبیر کمیته تملیک

hesani-j1@yahoo.com

4

 نصرت الله كاظمي

مدير امور انرژي

 kazemi_n@nicico.com

5

رضا اصفهاني پور

مجری طرح اكتشاف معدن مس كهنگ

r_Esfahani@nicico.com

 6

ناصر شهبازي 

مجري طرح احداث ورزشگاه ها 

shahbazisorour.naser@gmail.com

 20

عطاء اله شمس الديني 

مدير پروژه معدن مس درآلو 

 

 معاونت منابع انساني و امور اجتماعي

 رديف

 نام ونام خانوادگي

 سمت

 پست الكترونيك

1

مهدي ابراهيمي

معاون منابع انساني و امور اجتماعي

mebrahimi@nicico.com

2

عليرضا بهمن آبادي 

مدیر محيط زيست، بهداشت و ايمني 

 bahmanabadi@nicico.com

3

آرمان حسني    

مدير تشكيلات سازماني

arman@nicico.com

4

مجيد فراهاني

مدير سرمایه انساني

farahani@nicico.com

 معاونت مالی و اقتصادي

 رديف

 نام ونام خانوادگي

 سمت

 پست الكترونيك

1

محسن بازار نوي

معاون مالي و اقتصادي

mbazarnoei@nicico.com

2

شهرام سعيد

مدير امور فروش و بازاريابي

saeid_sh@nicico.com  

3

 بهروز رحمتي

مدير امور سهام، سرمايه گذاري و مجامع

 Rahmati@nicico.com 

 4

رضا رحیمی یزدی

مدیر امور فنی و نظارت

 rahimi@nicico.com

5

حسن حبیبی

سرپرست حسابداري مديريت

  majd_110@nicico.com

6

اميد معيري

مدير امور مالي

moayeri@nicico.com
 

 


معاونت هماهنگی
 

 

نام ونام خانوادگي

سمت

پست الكترونيكي

مهدی مجدفر

معاون هماهنگی و دبیر کمیسیون معاملات

  majd_110@nicico.com

2

عبدالرضا فیروزشاهی 

سرپرست امور قراردادها

f@nicico.com

 
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته